top of page

רשת עתודות לישראל

רשת עתודות לישראל היא רשת של רשתות – רשתות של כל תוכנית ותוכנית.

זוהי רשת בצמיחה מתמדת, המונה כיום למעלה מ-3,000 מנהיגות ומנהיגים, מכל המערכות המשרתות את האזרח, הפרוסים על פני כל הארץ, בצמתי עשייה מרכזיים, בכל המגזרים.

הרשת היא רקמה אנושית של מנהיגות ומנהיגים, הנושאים מכנה משותף של שליחות ופעולה למען הטוב המשותף, מקצועיות וממלכתיות.

יש בה פוטנציאל אדיר המתממש יום יום, ואנו פועלים כל העת להעמקת והרחבת מימושו.

השנה בחרנו להמחיש בדו"ח את ערכה ברמת היישוב, במרחב המקומי.

תוכלו גם להתרשם ישירות מהפריסה הגיאוגרפית וממאפייני החברים בה הנמצאים לראשונה כולם על המפה.

לראשונה אנו מציגים גם את נתוני הגיוון של הרשת כולה.

בפרק תמונת המצב תוכלו ללמוד על הפעולות שאגף עתודות לישראל וצוותי התוכניות מבצעים כדי לייצר את החיבורים בין הרשתות השונות.

אז...מוזמנים להיכנס ולהתחיל לרקום את החיבורים שמעניינים אתכם.

רשת.png

רשת של
רשתות

בוגרים-על-המפה.png

בוגרים
על המפה

רקע-אפור.png

רשת עתודות
לישראל

bottom of page