top of page

אגף עתודות לישראל

אגף בכיר 'עתודות לישראל' במשרד ראש הממשלה, הינו אגף מטה נמרץ ואופטימי, שהוקם מתוקף החלטת ממשלה 1653 מיום 10.7.2016 במטרה להוביל את יישומה של התוכנית הלאומית עתודות לישראל כפי שהוגדרה בדו"ח עתודות לישראל ובהחלטת הממשלה.

האגף, הינו אגף מטה הכפוף למנכ"ל משרד ראש הממשלה, המשמש גם כיו"ר הוועד המנהל המלווה את עבודת האגף ויישום התוכנית הלאומית עתודות לישראל.

תפקידי האגף

אגף עתודות לישראל מלווה מקצועית את כלל תוכניות העתודה באופן רציף על כל שלבי שרשרת הערך של התוכניות, יוזם ושותף לתהליכי ייזום והקמה של ערוצי הזנה ותוכניות עתודה חדשות, בהתאם לצורכי המערכת, ופועל באופן שוטף ליישום המלצות דו"ח עתודות לישראל.

האגף משמש גורם ידע מקצועי רוחבי עבור גורמים בממשלה ומחוצה לה העוסקים בעולמות המנהיגות והובלת השינוי. פעולתו מתבססת על שיתופי פעולה עם מגוון רחב של ארגונים וגופים בממשלה, במרחב המקומי ובחברה האזרחית, והוא מהווה מחולל ומאיץ של שדה מתפתח ומתרחב של גופים הפועלים לפיתוח עתודות הון אנושי מוביל.

האגף חבר בוועדות ההיגוי ובוועדים המנהלים של תוכניות עתודות לישראל, שם נציגותו מאפשרת להביא את הראייה המערכתית ואת הידע הרוחבי הנצבר מהשדה כולו.

שנת 2021 שכולנו קיווינו שתאפשר לנו קצת חזרה לשגרה, אתגרה לא פחות מקודמתה. לצד המשך התמודדות עם מגיפת הקורונה על כל השלכותיה, הושפע גם שדה עתודות לישראל ממערכות הבחירות, חילופי המנכ"לים במשרדים, היעדר תקציב המדינה ומבצע 'שומר החומות'.

לאור אתגרים לא פשוטים אלו, פעל אגף עתודות לישראל לסייע לתוכניות בשמירה על רציפות פעולתן ובהתמודדות עם אתגרי השעה. במקביל פעל האגף למימוש תוכנית העבודה שגובשה בפתיחת השנה, שיושמה בשינויים המחויבים ובהתאם לנסיבות.

 

תוכנית העבודה של האגף לשנת 2021 כללה 4 משימות מרכזיות:

המאמץ לבניית רשת עתודות לישראל הוא מאמץ מתמשך שהאגף מוביל ב-3 צירים:
1. חיבור בין צוותי התוכניות:
האגף  פועל לעידוד שיתופי פעולה בין צוותי התוכניות, בין היתר על ידי ייזום מפגשים בהרכבים שונים לצוותי התוכניות במטרה לחבר ביניהם.
החיבור בין הצוותים יקדם את החיבור בין המשתתפים והבוגרים, ויקדם יצירתה של קהילה לומדת משותפת של צוותי התוכניות. 
•    40 שיתופי פעולה בין התוכניות בוצעו השנה.

•    הכנס שנתי למובילי תוכניות עתודות לישראל: לראשונה, בנציגות מלאה של כלל תוכניות העתודה, כינוס פיזי מרגש של כ-100 מחברי צוותי כלל תוכניות העתודה במעמד מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש אגף תקציבים, מנכל"ית המשרד להגנת הסביבה ומנהלים בכירים נוספים מהמרחב הארצי והמקומי בסימן 'ממשלה חדשה – סדר יום חדש'. הכנס בוצע בשיתוף פעולה בין האגף והמדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול בנציבות שירות המדינה. 
•    האגף יזם 15 מפגשים במגוון נושאים והרכבים לצוותי התוכניות, 
ביניהם: 
-    מפגש לכלל מנהלי התוכניות בשדה החינוך בשיתוף עם מינהל תכנון ואסטרטגיה במשרד החינוך.
-    3 מפגשי פיתוח מקצועי בנושאים: מפת הידע למוביליות חברתית, תיאורית ה –U ומפגש למידת עמיתים.

•    פורום ממשלה: האגף ייסד ומפעיל פורום שותפים של כלל בעלי התפקידים  בממשלה המובילים את תוכניות העתודה. 5 מפגשי פורום בוצעו השנה

2. העמדת תשתיות מקוונות ואחרות לחיבורים:
•    קבוצת פייסבוק סגורה לבוגרי התוכניות: השנה נוספו כ-200 בוגרים חדשים לקבוצה, שעומדת כיום על למעלה מ-700 בוגרים.
•    מפת בוגרי התוכניות: לאחר מאמץ גדול קובצו פרטיהם של כלל 3,278 בוגרות ובוגרי תוכניות העתודה והם מעתה כולם על המפה. לפירוט, לחצו כאן.
•    CookBook – פלטפורמת הידע והמידע המשותפת לתוכניות העתודה: אתר משותף וסגור לקהילת צוותי התוכניות הכולל את כלל התכנים הרלוונטיים לעולמות העשייה, ובסיס ליצירת שפה וערכים משותפים. השנה נוספו 5 עדכונים לאתר. 

3. יזום והשתתפות בפעולות לחיבור בין משתתפי תוכניות וחברי רשתות:
•    חשיפת 'עתודות לישראל' לתוכניות: למעלה מ-15 מפגשים עם מחזורי התוכניות כדי לחשוף את העמיתים לתוכנית הלאומית עתודות לישראל ולפוטנציאל האדיר הקיים ברשת.
•    כנס יציאה להשמה של צוערים לשלטון המקומי ולחינוך הבלתי פורמאלי: בהובלת מערך הליווי של בוגרי תוכניות הצוערים לשלטון המקומי התקיים השנה לראשונה כנס לכ-80 בוגרי תוכניות הצוערים ערב כניסתם להשמה. האגף לקח חלק בכנס וחיבר כל בוגר לכלל אנשי הקשר ביישובו שהם בוגרי תוכניות עתודה. 

פיתוח רשת עתודות לישראל - רשת של רשתות של תוכניות עתודה

פיתוח1.jpg
פיתוח3.jpg
כנס עם מנכל.jpg
פיתוח2.jpg
פיתוח4.jpg
פיתוח5.jpg

 האגף פועל לחיבור שוטף בין התוכניות לבין אתגרים העולים ברשתות השונות ובממשלה. הפעולה בתחום כוללת ליווי תהליכי הקמת תוכניות חדשות לפי הצורך, ורתימה של התוכניות – בתקופת ההכשרה או ברשתות לפעולה או למידה בתחומי האתגר הנדרשים – כך בין היתר השנה פעל האגף ליצירת ערכים משותפים סביב אתגרי הקורונה ומבצע 'שומר החומות'.
בין פעולות האגף השנה בתחום:

 • הרשת האזרחית למאבק בקורונה: האגף ייצג את שדה עתודות לישראל ברשת של ארגונים וממשלה שקמה במהלך השנה לאיגום הפעילות האזרחית למאבק בקורונה, וחיבר את צוותי התוכניות לפעילות לפי ההקשר.

 • 3 מפגשים לצוותי התוכניות במהלך מבצע 'שומר החומות' בנושא ניהול קבוצה במצבי קונפליקט גבוה במטרה לסייע לצוותים בניהול השיח המורכב ברשתות ובהכשרה.

 • יום משותף בנושא אתגרי ערים מגוונות: האגף יזם והיה שותף ליצירת יום משותף ל-140 צוערים בשנה האחרונה להכשרה מכלל תוכניות הצוערים בשיתוף עם צוותי כלל התוכניות, ובהשתתפות בוגרי תוכניות שהציגו אתגרים משולחן עבודתם.

 • פתיחת תוכנית 'זמן עתיד' – תוכנית עתודה לדרגי ביניים ובכירים בתחום הזדקנות האוכלוסייה. לפירוט, לחצו כאן.

 • פתיחת תוכנית  SWAP להשאלת עובדים במערכת הפיננסית, כחלק מקידום תפיסה של 'מעבריות' בין יחידות לאורך מסלול הקריירה. לפירוט, לחצו כאן.

 • ליווי וסיוע להקמת תוכנית צוערים חדשה במערכת הבריאות – אילנות נגב גליל. לפירוט, לחצו כאן.

הגדלת תרומת תוכניות העתודה להתמודדות עם אתגרי המערכות המשרתות את האזרח

הגדלת4.jpg
הגדלת1.jpg
הגדלת2.jpg
הגדלת3.jpg
מטרה.png

חיזוק אתוס משרת ציבור וקידום שילובן של אוכלוסיות מגוונות בתוכניות העתודה

חלק מרכזי בפעילות האגף מוקדש לקידום הגיוון בתוכניות העתודה ולהטמעת אתוס משרת ציבור בקרב צעירות וצעירים בחברה.

לצד פעולות שהפכו לשגרה, פתח האגף השנה מספר תוכניות חדשות וייסד פורום משותף לכלל מנהלי תוכניות ערוצי ההזנה. בין פעולות האגף השנה בתחום:

 • הקמת פורום מנהלי תוכניות ערוצי הזנת מצוינות: חיזוק שיתוף הפעולה בין 4 התוכניות, בהכשרה וברשת, וחשיבה על אתגרים משותפים; 3 מפגשים לפורום התקיימו השנה.

 • מפגשי חשיפה: 60 מפגשי חשיפה לתוכניות ערוצי הזנת המצוינות ולתוכניות הצוערים בפריפריה החברתית – גיאוגרפית בהשתתפות של למעלה מ-1,200 צעירות וצעירים. לפירוט, לחצו כאן.

 • פתיחת תוכנית ערוץ הזנת מצוינות חדשה – תוכנית 'לוקאלינק' השמה דגש על שילוב אנשים עם מוגבלות בתוכניות הצוערים. לפירוט, לחצו כאן.

 • המשך ליווי מקרוב של פעולת 3 תוכניות ערוצי ההזנה הקיימות: יסוד, ג'וסור ואפיקים. לפירוט, לחצו כאן.

 • קיום סדרה של 3 מפגשי "שוויון בסלון" בשיתוף עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים לצוותי התוכניות

 • סיוע בפתיחת מוקד דרומי חדש ל'תוכנית יסוד'.

 • מיקוד מאמץ ביצירת גיוון בתוכנית הצוערים לשירות המדינה. לפירוט, לחצו כאן.

חיזוק1.jpg
חיזוק3.jpg
חיזוק2.jpg
חיזוק 4.jpg

שיפור איכות תוכניות העתודה הקיימות ושמירה על רציפותן

האגף ליווה השנה את פעולתן של 25 תוכניות העתודה הפעילות.

ליווי האגף לתוכניות נעשה על דרך של שגרה – השתתפות במיונים, בוועדות היגוי וועדים מנהלים, במפגשי המחזורים בהכשרה והרשתות עם האגף, בתהליכי פיתוח ובמשברים.

דגש מיוחד ניתן לשמירה על רציפות פעולת התוכניות מול השותפים השונים, ובפרט בממשלה (אגף תקציבים, החשב הכללי וכד'), נוכח אתגרי התקציב וחילופי הממשלות. הפעלת 'פורום ממשלה' של השותפים במשרדים השונים לתוכניות חיזקה את היכולת לפעול בתחום זה.

מפגשי צוותי התוכניות שאורגנו על ידי האגף, מהווים נדבך מרכזי ביצירת קהילה לומדת של הצוותים, ותורמים לשיפור איכות התוכניות.

חברותו של האגף בוועדים המנהלים וועדות ההיגוי של כלל התוכניות וכן בוועדות וצוותים שוטפים, של התוכניות מאפשרת לאגף להביא לשולחן את נקודת המבט הרוחבית והידע הנצבר בתוכניות השונות.

האגף מביא לידי ביטוי ידע אודות BEST PRACTICES שנוצר בתוכניות, וידע אחר הרלוונטי לפעולתן בפלטפורמת ה CookBook שהוזכרה מעלה.

 • 21 מפגשי ועדים מנהלים וועדות היגוי של תוכניות התקיימו השנה.

 • מודל שכר לצוערים לשלטון המקומי: האגף לקח חלק בפיתוח מודל שכר ייחודי לצוערי השלטון המקומי יחד עם מינהל פיתוח במשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר.

 • מעבריות: האגף שותף להובלת פיתוח תפיסת 'מעבריות' בשיתוף עם אגף צוערים לשירות המדינה, מינהל פיתוח במשרד הפנים ונציבות שירות המדינה.

 •  תהליך אסטרטגי לתוכניות הצוערים לשלטון המקומי: האגף השתתף בצוותי התהליך.

כוכבים.png
5068978.jpg

מיקודי הפעולה של האגף לשנת 2022

ביסוס רשת עתודות לישראל כרשת של רשתות: העלאת מספר שיתופי הפעולה בין התוכניות.

 

 

חיבור לאתגרי המערכת: קידום הטמעת נושא משבר האקלים בתוכניות וליווי הקמתן של מספר תוכניות עתודה חדשות.

 

הרחבת שילובם של אנשים מתאימים מאוכלוסיות בייצוג חסר ומהפריפריה החברתית – גיאוגרפית בתוכניות העתודה, וקידום אתוס משרת ציבור: שימור הקיים, מידול התורה ופתיחת תוכניות חדשות;

קיום הכשרות בנושא גיוון לצוותי התוכניות.  

 

שיפור תשתיות הנתונים, המדידה וההערכה: הקמת מערכת CRM וקידום מידול התורה במגוון תחומי פעולה.

 

עתודות 2.0: התנעת תהליך אסטרטגי לבחינת התוכנית הקיימת ועדכונה בחלוף 5 שנים לפעולתה.

מטרה.png
רקע-עתודות-אפור.png

ועד מנהל עתודות לישראל

בהתאם להחלטת ממשלה 1653 מיום  10.7.2016, הוקם ועד מנהל עתודות לישראל בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הוועד, מלווה את פעולת אגף עתודות לישראל ואת יישום החלטת הממשלה. 

חיים-שני.jpg

חיים שני
מנכ"ל קרן
Israel Growth Patners

3733269389.jpg

איציק דבש
איש עסקים
ויזם חברתי

שירלי-רימון-ברכה.jpg

שירלי רימון
ראש מינהל
החינוך בעיריית
תל אביב יפו

יואב-גורדוס.jpg
WhatsApp Image 2022-01-31 at 15.20.26.jpeg
דניאל-הרשקוביץ.jpg

יוגב גרדוס
הממונה על התקציבים
משרד האוצר

יאיר הירש
מנכ"ל משרד הפנים

דניאל הרשקוביץ
נציב שירות המדינה

AVO_2839.jpg

 יאיר פינס
מנכ"ל משרד
ראש הממשלה

bottom of page