top of page

?מהי תוכנית עתודה

ציטוט.png
תרשים-תכניות-עתודה.png

'עתודות לישראל' הינה תוכנית אסטרטגית לאומית, השואפת לתרום לשגשוג מדינת ישראל על ידי שיפור מגזר משרתי הציבור, באמצעות יצירת רצף של תוכניות עתודה ניהולית ומקצועית.

 

תוכניות העתודה מזהות אנשים בעלי פוטנציאל הובלה המייצגים את גווניה של החברה בישראל, מכשירות, מרשתות ומסייעות להם לפעול יחד. התוכניות מאופיינות במיון קפדני, ייצוג כלל החלקים בחברה הישראלית, הכשרה קבוצתית אינטנסיבית, רישות והנעה לפעול.

מהי תוכנית עתודה

תוכניות ערוצי הזנת מצוינות

תוכניות ערוצי הזנת מצוינות למגזר משרתי הציבור הן תוכניות ייעודיות לצעירות ולצעירים בדגש על צעירים מאוכלוסיות בייצוג חסר ומהפריפריה החברתית – גיאוגרפית, המאפשרות חשיפה למגזר משרתי הציבור, פיתוח תודעה של משרת ציבור, היכרות עם סוגיות יסוד במערכות הציבוריות וקבלת כלים ומיומנויות, הנדרשים כדי להתמודד ולהצליח בהשתלבות במגזר משרתי הציבור בכלל ובתהליכי המיון לתוכניות הצוערים בפרט.

תוכניות צוערים

מיועדות לצעירים וצעירות מצוינים ומצוינות, המעוניינים בכניסה לשירות הציבורי, במשרות התחלתיות, וכוללות ברובן גם סבסוד של תואר אקדמי, מלגת קיום, חשיפה למערכות מקבילות בחו"ל והשמה במרחב המקומי ובשירות המדינה.

תוכניות לדרגי ביניים ובכירים

מיועדות בעיקר למנהלות ומנהלים אשר עובדים במגזר משרתי הציבור ומעוניינים לרכוש כלים, ידע ורשת מקצועית, להתקדם למשרות בכירות ולהוביל שינוי.

תוכניות הבכירים מכוונות לבסס ולפתח את יכולות המנהיגות והניהול של המנהלים הבכירים, נוכח אתגרי התפקיד המשתנים ורמת המורכבות העולה של המשימות הלאומיות, ולאפשר קפיצת מדרגה ברמת המוכנות והמסוגלות של הדרג הניהולי להתמודדות עם אתגרים קיימים ועתידיים בחברה הישראלית. התוכניות נפרסות לאורך שנה, לצד העבודה.

שרשרשת הערך.png
bottom of page