top of page

תוכניות עתודה

תחת רשת עתודות לישראל פועלות כיום 28 תוכניות עתודה: 11 תוכניות צוערים מהן 8 פעילות (בתוכניות עתידים למינהל הציבורי, משפיעים וצוערי תחבורה קיימים רק בוגרים ללא הכשרה פעילה. תוכניות חדשות קמו בעקבותיהן ומימשו גם את מטרותיהן), 15 תוכניות לדרגי ביניים ובכירים ו-2 תוכניות לבכירים בלבד.

מה הופך תוכנית לתוכנית עתודה? מה מבדיל בינה ובין הדרכה או הכשרה? לחצו כאן כדי ללמוד על מאפייני ומבנה תוכניות עתודה הפועלות במסגרת רשת עתודות לישראל.

להרחבה על אודות התוכניות, ולצפייה בסרטון קצר עליהן, לחצו כאן.

לשניות-תוכניות-עתודה.png

תוכניות עתודה

לשונית-מהי-תוכנית-עתודה.png

מהי תוכנית עתודה

bottom of page