top of page

 ערוצי הזנת מצוינות ואתוס

לוקאלינק.png
תוכנית לוקאלינק

השנה פתחנו את מחזור א' של תוכנית לוקאלינק – ערוץ הזנת מצוינות בדגש על אנשים עם מוגבלות. התוכנית מופעלת בשותפות בין אגף עתודות לישראל, קרן רודרמן, המועצה הישראלית להתנדבות, ג'וינט מעבר למגבלות ומשרד הבריאות.

התוכנית מהווה חלק מהפעולות שאגף עתודות מוביל לקידום השילוב של אנשים עם מוגבלות בתוכניות, לאור השיעור הנמוך יחסית של ייצוגם בתוכניות העתודה וכחלק מהפעולה הכוללת לקידום הגיוון.

למידע על התוכנית לחצו כאן.

WhatsApp Image 2022-01-31 at 12.20.58.jpeg
משפיעים מבפנים

כחלק מפעילות אגף עתודות לישראל לפיתוח אתוס משרת ציבור בקרב בני נוער וצעירים בחברה הישראלית חבר אגף עתודות לישראל למועצת המכינות הקדם צבאיות ובשיתוף פעולה הוקמה תוכנית 'משפיעים מבפנים'.

מטרת התוכנית ל'זרוע זרעים' של חיבור לשירות הציבורי בקרב החניכים ולטפח את האפשרות לראות בשירות הציבורי כאפיק הגשמה ייעודי, מקצועי, איכותי וראוי עבורם.

במסגרת התוכנית, פגשו כ-700 חניכים מ-10 מכינות קדם צבאיות בעלי תפקידים בשירות הציבורי, ביקרו במוסדות מדינה וברשויות מקומיות והעמיקו את הידע שלהם בכל הקשור למגזר משרתי הציבור ולתוכנית הלאומית 'עתודות לישראל'.

bottom of page