top of page
AVO_2839.jpg

דבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה

מובא לעיונכם דוח תקופתי לשנת 2021 המסכם את הפעילות שנעשתה במסגרת התוכנית הלאומית 'עתודות לישראל'.

בשנת 2021 המשיך מגזר משרתי הציבור להתמודד עם מגפת הקורונה והשלכותיה הבריאותיות, כלכליות וחברתיות. לאורך השנה נדרשנו להתמודד גם עם היעדר תקציב המדינה וכן עם השלכות מבצע 'שומר החומות', שהעלה את המתח בין קבוצות שונות בחברה הישראלית.

במחצית השנייה של השנה נפתחה תקופה חדשה עם כינונה של הממשלה והעברת תקציב המדינה. מערכות השלטון נכנסו לעבודה מאומצת להתמודדות עם אתגרי השעה מחד, ולהאצת החלטות ותהליכים שהמתינו זמן רב, מאידך.

אל מול כל אלו, מנהלות ומנהלים במערכות השונות – בשלטון המרכזי, בשלטון המקומי ובמגזר השלישי נדרשו להמשיך ולהעניק שירותים איכותיים ומותאמים ולקבל החלטות מיטביות, לא אחת בתנאי אי ודאות ובזמן קצר.

תקופות כאלו ממחישות במיוחד את החשיבות שבקיומה של שדרת ניהול חזקה, מגוונת, מקצועית ומסורה, שלוקחת אחריות ומממשת את ייעודה במנהיגות. שדרה של מנהלות ומנהלים אשר יודעים לעבוד יחד, בשיתוף פעולה, מתוך צניעות, אחריות ואופטימיות.

התוכנית הלאומית 'עתודות לישראל' מכוונת בדיוק לתכלית זו - לשם פיתוח וחיזוק שכבת מנהיגות הפועלת בצמתי ההשפעה במגזר משרתי הציבור. באמצעות רצף התוכניות המופעלות בה, צומח דור העתיד של המנהלות והמנהלים, ובמקביל, ניתן חיזוק משמעותי למנהלות והמנהלים של ההווה.

היום, בחלוף כ-5 שנים ממיסוד התוכנית, אנו חשים באופן גובר והולך בפירותיה. בממשלה החדשה חלק משמעותי מהמנהלים החדשים הם בוגרי התוכניות השונות. יותר ויותר צוערים מגיעים לתפקידי ניהול בכירים בממשלה ובשלטון המקומי. גם היקף הצעירות והצעירים בוגרי תוכניות ערוצי הזנת מצוינות, המשתלבים בתוכניות הצוערים ובתפקידים במגזר משרתי הציבור, גדל. אנו נוכחים כל העת במהלכים של שינוי וטיוב של המערכות השונות המובלים על ידי בוגרי תוכניות.

אתגרי השנים האחרונות, הדגישו גם את החשיבות להרחיב ולהעמיק את הפעולה לחיזוק אתוס משרת הציבור, ובפרט בקרב צעירים, ולחשוף אותם לאפשרות לראות ייעוד אישי ותעסוקתי במגזר הציבורי.

למעלה מ-3,000 בוגרי תוכניות עתודה פרוסים היום לאורכה ולרוחבה של הארץ ושל המערכות השונות. זוהי כבר מסה משמעותית, שתלך ותגדל, ואני מקווה שכבר כעת, במקומות רבים השפעתם מורגשת.

בשנה הקרובה נמשיך לפעול בערוצים אלה ולחזק ולפתח את רשת עתודות לישראל. לצד אלו, נמקד מאמץ ברתימת התוכניות לטיפול בסוגיות מרכזיות שעל סדר יומה של הממשלה, ובהן: משבר האקלים, חיזוק התשתיות, צמצום פערים, ועוד. נפעל להקמתן של תוכניות חדשות במרחבי עשייה שבהן קיים צורך בפיתוח ההון האנושי המוביל ובחיזוק הממשקים בין השחקנים הפועלים בהן, ונמשיך במאמץ להרחבת ייצוג גווניה של החברה בישראל בקרב משתתפי התוכניות. בשנה זו, ובהתאם לדו"ח עתודות לישראל, נתניע גם תהליך לבחינה אסטרטגית של התוכנית הלאומית.

עשייה פורייה זו מתאפשרת הודות לעבודה מאומצת של כלל השותפים להפעלת התוכניות ובהם משרדי ממשלה, השלטון המקומי, ארגוני חברה אזרחית, גופים פילנתרופיים, מוסדות אקדמיים וגופי הכשרה, וכמובן אנשי ונשות מגזר משרתי הציבור עצמם, וזו הזדמנות נעימה להודות לכל השותפות והשותפים.

​יישר כוח לכל העוסקים במלאכה!

 

יאיר פינס

מנכ"ל משרד ראש הממשלה                                                                                                                              

bottom of page