top of page

גיוון

ציטוט.png

מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות,
הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל;  
תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין.

(מתוך מגילת העצמאות)

ציטוט.png

תוכניות העתודה שחלקן מהווה שער כניסה לשירות הציבורי ולהשתלבות במגזר משרתי הציבור, מהוות הזדמנות לתיקון עיוותים היסטוריים ומתן הזדמנות שווה למי שעד היום טרם השתלבו במגזר משרתי הציבור בהיקף הדומה לחלקם באוכלוסייה. 

החתירה לייצוג הקבוצות הנמצאות בייצוג חסר בתוכניות העתודה ובדרגי הניהול במגזר משרתי הציבור, מהווה נדבך מרכזי בתיאורית השינוי של עתודות לישראל. ייצוג לא.נשים ממגוון הקבוצות בחברה הישראלית בקרב משרתי הציבור ככלל ובדרגי הניהול בפרט, מקדם את האפשרות להעניק שירות רלוונטי יותר, מותאם יותר לצורכי האזרחים והאזרחיות, ולחזק את אמון הציבור במוסדות הציבוריים.

הנחת היסוד שלנו היא שבכל חברה ובכל מקום יש את המצוינים והטובים ביותר, ותפקידנו להגיע אליהם ולהנגיש להם את האפשרויות. זאת, על מנת שתתממש ההזדמנות הטמונה בעתודות לישראל לגיוון מגזר משרתי הציבור.

 

למטרה זו תוכניות העתודה, שותפים בממשלה ובחברה האזרחית ואגף עתודות לישראל, המשיכו גם השנה לנקוט בפעולות פרו-אקטיביות לקידום הגיוון, המכוונות להגיע אל האוכלוסיות הנמצאות כיום בייצוג חסר בתוכניות.

האגף אוסף את נתוני הגיוון של התוכניות, מעבד ומפרסם אותם כדי לסייע לכלל השותפים הלוקחים חלק בקידום הגיוון. ע"י כך, ניתן לקבל החלטות המבוססות על נתונים וללמוד על תמונת המצב המתפתחת משנה לשנה. השנה כולל הדוח מספר חידושים בהצגת הנתונים עליהם תוכלו לקרוא כאן.

 

בשנת 2022 ימשיך אגף עתודות לישראל יחד עם שותפיו, להרחיב ולהעמיק את פעולתו בנושא.

לשונית-נתוני-גיוון.jpg

נתוני גיוון

לשונית-קידם-גיוון.jpg

קידום גיוון

bottom of page