top of page

 תוכניות דרגי ביניים ובכירים

זמן עתיד לדוח שנתי.jpg


'זמן עתיד' היא תוכנית עתודה חדשה שנפתחה השנה. זו התוכנית הבין מערכתית הראשונה, ומטרתה לייצר רשת של  מנהלות ומנהלים בעמדות מפתח ממגוון מגזרים, הפועלים יחד לקידום הזדקנות מיטבית בישראל. בחודש אוקטובר 2021 נפתח המחזור הראשון של התכנית בו משתתפים 30 מנהלים ומנהלות.
המיקוד של מחזור א' של התוכנית הוא ב'הזדקנות מיטבית בקהילה', ולאורה של מפת המדדים הלאומית בדגש על שני היבטים: חוסן בריאותי (ניהול בריאות ותפקוד) ומשמעות (היבטים חברתיים, תעסוקתיים ורווחתיים).

התוכנית פועלת לחזק את ממשקי העבודה שבין השלטון המרכזי והמקומי, ברצף ההתערבות הנע על הציר שבין מניעה, שימור וטיפול.
לצד דגשים אלו התוכנית שמה דגש על 4 אתגרים  מערכתיים הרלוונטיים לפעולת המערכות, ומכוונת לגיבוש רעיונות לקידום היעילות והמועילות של המערכות הנוגעות בעולם ההזדקנות:

1.   דאטה- יצירה/מינוף בסיסי נתונים כך שיהיו זמינים, מסונכרנים ומקיפים לטובת קבלת החלטות מושכלות וקוהרנטיות
2. טרנספורמציה דיגיטלית- מינוף הפוטנציאל הדיגיטלי במערכת הציבורית לטובת מימוש שירותים חברתיים יעילים ואפקטיביים
3.   רכש חברתי- מתן שירותים חברתיים איכותיים המותאמים למקבלי השירות בקצה.
4. שיתופי פעולה- קידום שיתופי פעולה רב מגזריים המקדמים תהליכים סינרגטיים, יעילים ואפקטיביים לייזום, פיתוח ומתן שירותים חברתיים איכותיים.

התוכנית היא יוזמה של  שותפים מגופים מובילים, ביניהם: משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד הרווחה והביטחון החברתי, משרד האוצר, המשרד לשוויון חברתי, המוסד לביטוח לאומי, מרכז השלטון המקומי, וג'וינט אשל ואלכא. שותפות זו נרקמה מתוך  ההבנה שבעידן של 100 שנות חיים קיים צורך בתוכנית יישומית של בניית שותפויות רב מגזריות ורב מקצועיות (כולל  מטה ושטח), על מנת לדייק את אתגר ההזדקנות ולקדם מענים מערכתיים להיערכות להזדקנות מיטבית בישראל.

מנהלים פועלים כיום במציאות משברית מתמשכת המאופיינת במחסור חריף של ודאות ומשאבים.

בהבנתנו את האילוצים המבניים הקיימים במשרדי הממשלה, את עולמם של מנהלים בכירים בתוך שירות המדינה, ומתוך הניסיון הפדגוגי שצברנו, שאלנו את עצמינו במדרשה הלאומית כיצד ביכולתנו להתכוונן באופן מדויק יותר לצרכים המשתנים של מנהלות ומנהלים.

התובנה המרכזית אליה הגענו הייתה שבעת הנוכחית תהליכי הכשרה, פיתוח וליווי מנהלים חייבים לחדור תודעתית ופיזית, ובעיקר באופן של למידה חווייתית, לתוך מקום העבודה של המנהל/ת, ולא בהכרח להישען על חדרי הדרכה 'מסורתיים'.

בהתאם, פיתחנו השנה במדרשה 5 מוצרים חדשים שיסייעו למנהלות ולמנהלים בשירות המדינה

  1. לפתח תחושת מסוגלות וחוסן ניהולי בעת הובלת שינויים והתמודדות עם אתגרי ניהול נוכחיים ועתידיים.

  2. לחזק את הראייה האסטרטגית והמערכתית שלהם, בדגש על קידום שיתופי פעולה חוצי יחידות ומשרדים.

  3. לייצר רשת תמיכה מקצועית הנשענת על עשייה ניהולית ומערכתית במציאות המשתנה. 

מוצר 1 - תכנית הכשרה במתכונת חדשנית וייחודית לאתגרי השעה עבור סגל בכיר ועתודה לסגל הבכיר;

מוצר 2 - 'חדר כושר ניהולי' שכולל מערך הכשרות ממוקדות וקצרות טווח (חד יומיות או מספר מפגשים) שנועדו לחזק מיומנויות ניהוליות שונות בקרב מנהלות ומנהלים מהסגל הבכיר ואשר במתכונתן לוקחות בחשבון את המשאב היקר והחסר מכול עבורם והוא – זמן;

מוצר 3 - הקמת סימולטור ניהולי-לאומי לקבלת החלטות המאפשר למנהלים להתנסות בניהול בתנאי אי ודאות, משבר מתמשך ומחסור במשאבים באמצעות הדמיה, חיקוי או שחזור של המציאות;

מוצר 4 - ליווי מנהלים בכירים בכניסה לתפקיד באמצעות חבילה דיפרנציאלית, דיסקרטית ואשר כוללת אלמנט של בחירה בין כמה אפשרויות של פיתוח וליווי;

מוצר 5 - מסלולי ליווי בין-משרדיים שנועדו לתמוך סביבות עבודה המתמודדות עם אתגרי מערכת ולסייע להם לייצר ממשקים חזקים בין בעלי עניין שונים ותשתיות מתודולוגיות המקדמות מענים לבעיות שזוהו.

המדרשה.jpg
ממשק.jpeg

לאחר התנסות מוצלחת במחזור הקודם, אימצה תוכנית ממשק מתכונת עבודה בצוותי משימה: העמיתים והמנטורים הממונים עליהם במשרדי הממשלה משובצים לצוותי עבודה בין-משרדיים, במסגרתם הם מקיימים קשרי עבודה רציפים ופועלים יחד לספק מענה לאתגר משותף.

במחזור י' גובשו שני צוותי משימה בלבד. האחד התמקד בניהול הנגר העילי ובשימור הנחלים, בעוד השני התמקד בגיבוש כלי מדיניות וייזום של תוכניות ניסיוניות בנושא אנרגיה קהילתית. פעולת העמיתים במסגרת צוותי משימה התבררה כתורמת רבות לשיתופי הפעולה בין המשרדים, להעשרת ידיעותיהם המקצועיות של העמיתים החברים בצוות, ובסופו של דבר, להעצמת האימפקט של הצוות בתחום בו הוא פעל.  

לאור ההצלחה,

במחזור י"א כלל העמיתים שובצו לצוותי משימה בין-משרדיים. הצוותים עוסקים בתחומים הבאים: (1) היערכות למשבר האקלים; (2) ניהול הנגר העילי ושימור הנחלים; (3) קידום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים והתייעלות אנרגטית; ו (4) הסרת חסמים רגולטוריים לתעשיית החלבונים החלופיים.

אופק לדוח שנתי.jpg

תוכנית אופק היא תוכנית העתודה הראשונה, שעברה למודל ניהול פנים משרדי.

התוכנית שהמחזור הראשון שלה נוהל במסגרת מיזם משותף עם אלכא, פתחה השנה את מחזור ב' בתוך רשות המסים. עצם קיום התוכנית ברשות מהווה הזדמנות ראשונה לארגון לנהל שיח ארגוני בנושא ניהול ומנהיגות. בנוסף, מדובר בתוכנית ניהול ומנהיגות ראשונה שמתבצעת בתוך הרשות (בשנה האחרונה פותחה תפיסת מנהיגות וניהול וכעת עומלים על פיתוח הכשרות ניהוליות לכל דרגי הניהול ברשות).

אלומות.jpg

מחזור ב' של תוכנית אלומות פעל בצד הקורונה, סיטואציה של משבר מתמשך שתבע המון גמישות ויצירתיות. למרות זאת, הצלחנו להיפגש, ללמוד, להכיר ובעיקר לחוות כמו כל עולם החינוך את הקושי שיצרה המגיפה. 
המרחב הקבוצתי מאפשר לעמיתים להתבונן על עצמם ולבחון יחד סוגיות של סמכות ונוכחות מנהיגותית. יחד זיהינו והתמודדנו בין היתר עם האתגר שאנשי אקדמיה רגילים לעסוק בתחום המומחיות הדיסציפלינרית שלהם, אולם הובלת שינוי כחלק ממיומנות ניהול ומנהיגות דורשת "קפיצה למים" ולהוביל את השינוי גם בתחומים שאנחנו לא מומחים בהם. בנוסף, ידע אקדמי מכיל תפיסות ומושגים רחבי היקף ובעלי מינוח מדויק. כאשר חותרים להוביל שינוי בשדה, בפרקטיקה, נדרש האומץ להיות ממוקדים, להתפשר על המסגרת התיאורטית המלאה ולהגדיר את דלת הכניסה. מדובר בתהליך של פירוק והרכבה לא טריוויאלי עבור אנשי אקדמיה. 
האתגרים השונים סייעו בתהליך הפקת התובנות ועריכת השינויים לקראת תהליך הלמידה השנתי החדש של מחזור ג' שייפתח בפברואר 22.

ווקסנר לוגו.jpg

השנה הציעה הקרן לראשונה שני כלי סיוע למועמדי גיוון בתהליך ההגשה לתוכנית העמיתים - סדנת הכנה להגשה לתכנית וקורס אנגלית מסובסד. סדנת ההכנה יועדה לנשים ולמועמדים מאוכלוסיות גיוון במטרה להעניק להם ידע, כלים והשראה לקראת הגשת המועמדות לאוניברסיטת הרווארד ולקרן, וזאת מתוך רצון להעצים את הגיוון בתכניותיה של הקרן ולהגיע לשיוויון מגדרי. בסדנה שולבו גם בוגרי התכנית אשר שיתפו את המועמדים בחוויות וברשמים מתהליך הגשת המועמדות שלהם ושיקפו להם את הקשיים והחסמים עימם התמודדו. הקשר בין בוגרים אלו עם חלק מהמועמדים נמשך גם לאחר סיום הסדנה.

בנוסף, הציעה הקרן לראשונה קורס אנגלית (TOEFL/ IELTS) מסובסד למועמדות ולמועמדים מאוכלוסיות גיוון על מנת לסייע בידם לעבור בהצלחה את המבחן המהווה תנאי סף לקבלה ללימודים בהרווארד.

הוספת שני כלים אלו אפשרה לקדם את השיח עם מועמדים ומועמדות מקבוצות אלה. עבור חלק מהמועמדים כלים חדשים אלה היוו תמריץ להגשה ולהתמדה בתהליך.

במקביל נקטה הקרן גם בצעדים להעמקת הגיוון של המשתתפים גם בתוכנית הבכירים של הקרן עליהם ניתן לקרוא כאן.

רואים רחוק.png

המחזור הנוכחי של התוכנית נפתח בגל הראשון של הקורונה. כיוון שכך, נדרש צוות התוכנית 'לצאת מהקופסא' לעתים קרובות לאור הצורך והרצון לשמירה על שגרת המפגשים במסגרת כלל האילוצים, ולשמרם כמפגשים משמעותיים. במסגרת זו פיתח צוות התוכנית מגוון מתודולוגיות חדשות ששולבו בתוכנית, זאת תוך כדי ניצול מה שכן ניתן לעשות כמו מפגשים בקבוצות קטנות, מפגשי זום ועוד, מול הרצון להגשים את מטרות התכנית ולגבש את הקבוצה (שכן היינו בשלבים ראשונים של התוכנית) על כן, יישמו תהליכים שונים ומגוונים וביניהן:
• 'בתים מארחים' - מפגשים בקפסולות קטנות בבתים אחד של השני- קיום מפגש זום במליאה ובקבוצות קטנות, תוך  העמקת ההיכרות וגיבוש הקבוצה. 
• 'אי כנס' - קיום כנס לכל דבר רק וירטואלי, תוך מתן ביטוי גדול יותר להובלה של משתתפים, שלקחו חלק בתכנים שהועברו בהובלת המושבים ובבחירת המושבים בהם ישתתפו . הכנס התקיים בסיכום חטיבה ראשונה וכלל העמקה בתכנים וכלים שנלמדו. 
• חדר בריחה וירטואלי- חדר בריחה לכל דבר רק בממד וירטואלי, תהליך שהתחבר נפלא לעיסוק במנהיגות בתקופות של חוסר השליטה, ואי וודאות.

WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.23.23.jpeg

ליווי ארגונים של חברי רשת: בזמן הקורונה התגייסנו כמו ארגונים רבים לסייע בהתמודדות עם האתגרים שהציבה המגיפה. בין היתר ליווינו רשויות מקומיות בתהליך הפיכתן ל'ירוקות' במסגרת מהלך הרמזור של משרד הבריאות, דרך עבודה על אפקטיביות ומנגנונים רשותיים, וכן ליווינו בתי חולים בעבודה על חוסן הצוותים הרפואיים.

עם החזרה ההדרגתית לשגרה הבנו שהליווי הזה רלוונטי ומבוקש גם מחוץ להקשר של הקורונה, וכי מודל האמון אותו אנו מלמדים הוא בעל פוטנציאל לחלחל ולהשפיע גם בהגברת אפקטיביות של ארגונים.

כתוצאה מכך, הוקמה במעוז יחידת ה'סטארטר' שליוותה במהלך השנה 70 ארגונים, ומתוכננת ללוות עד 2024 200 ארגונים של חברי רשת, בחיזוק יכולות אמון בארגון, והגברת האפקטיביות במתן מענה למוטבים.

מובילים פיננסים.PNG

במסגרת מחזור א' של תוכנית מובילים פיננסיים גיבשו משתתפי התוכנית פרויקטים מעשיים, שהגיעו לשלבי בשלות שונים – כדוגמת פרויקט "בשיבה טובה", לפישוט התהליך למשיכת כספים השייכים למוטבים שהלכו לעולמם; פרויקט "דגלים אדומים", שנועד ליצור תשתית לשיתוף מידע בין הרגולטורים השונים; ועוד.

בנוסף, פרויקט SWAP שגובש על ידי 6 ממשתתפי מחזור א', אומץ על ידי אגף עתודות לישראל ונציבות שירות המדינה, ויושם הלכה למעשה במהלך השנה.

לוגו.png

השנה, הושקה לראשונה תכנית SWAP (ע"ש 'עסקת החלף') - תכנית חדשנית להשאלה זמנית של עובדות ועובדים במערכת הפיננסית הציבורית בישראל.

התוכנית היא תולדה של פרויקט של בוגרי מחזור א' של תכנית "מובילים פיננסיים" ומנוהלת על ידי אגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה, בשיתוף עם ג'וינט ישראל-אלכא ונציבות שירות המדינה. התוכנית היא חלק מתפיסה רחבה יותר של מעבריות שאגף עתודות לישראל וגופים נוספים בממשלה ובנציבות מבקשים לקדם, הרואה ערך במעבר של עובדים ומנהלים בין תפקידים במערכות ובין ארגונים כחלק ממסלול קריירה, באופן התורם לעובד ולארגון.

באופן ספציפי - ברמה הארגונית, מטרת תוכנית SWAP לחזק ממשקי עבודה ושיתופי פעולה בין הגופים הפיננסיים-ציבוריים, לחזק מקצועיות בתחומי תוכן רוחביים (יחידות פיקוח, יחידות מחקר וכד'), ולהרחיב את היריעה וההבנה של משרתי ציבור מתוך המערכת הפיננסית על כלל חלקיה. ברמה האישית התוכנית מאפשרת לטפח עובדים מצטיינים באמצעות חשיפה לתחומי תוכן, גופים פיננסיים ושיטות עבודה שונות, ולחזק את מקצועיותם ואת המוטיבציה שלהם לעבודה במערכות הציבוריות
 

לאחר תהליך איתור ומיון שכלל קול קורא, ספר תפקידים  ותהליכי התאמה בין מושאלים לגופים קולטים, נבחרו למחזור א' של התוכנית 7 מושאלים ומושאלות, ו-7 ארגונים מתוך המערכת הפיננסית לוקחים חלק בחילופים ובהם: בנק ישראל; רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון; אגף החשב הכללי (משרד האוצר); משרד המשפטים (ייעוץ וחקיקה);  ורשות המסים. ההשאלות החלו בחודש נוב' 21' ויימשכו לתקופה של 6 חודשים.

1. דוח משותף עם מוסד נאמן – מצב המנהיגות בהשכלה הגבוהה

על מנת לתמוך בתאוריית השינוי שלנו שמבוססת על ״שינוי ה-דנא״ במערכת ההשכלה הגבוהה ובניית תשתית למנהיגות ופיתוח מנהיגות, התקשרנו עם מוסד שמואל נאמן להפקת דוח שנתי המהווה תמונת מצב מערכתית - State of the academic leadership.

תמונת המצב שתדווח אחת לשנה (בכנס הלאומי השנתי שמיסדנו בנושא מנהיגות והובלה במערכת ההשכלה הגבוהה) תיתן ביטוי למידה שבה משתנה ההתייחסות ומתפתחת התשתית במוסדות השונים,

ביחס לבחירה והשמה, להערכה, להכשרה, למדידה ולתמיכה בתפקידי ניהול והובלה במוסדות השונים ובמערכת כולה.

2. "מובילים בקמפוס"

על מנת להניח תשתית ארוכת טווח לפיתוח מנהיגות הגענו למסקנה בצוות ההיגוי של התוכנית בראשות יו"ר ות"ת, כי ננסה לעודד ולתמוך בקיומן של תוכניות מובילים בתוך המוסדות תחת המותג ״מובילים בקמפוס״. לצד החשיבה על יצירת מדיניות כוללת, התחילו להבשיל תוכניות כאלה במוסדות השונים בהם התחלנו לתמוך. תוכניות אלו מובלות על ידי הנהגת המוסדות בהובלה וסיוע של עמיתים ועמיתות של רשת מובילים.

תמונה לתמר.jpg
מובילים דיגיטליים לשלטון המרכזי ולשלטון המקומי

חטיבת הדיגיטציה בג'וינט אלכא, ותוכניות מובילים דיגיטליים כחלק ממנה עברו השנה תהליך של ניסוח מחדש של אתגר המערכת העוסק בדיגיטציה, והגדירו מחדש 4 סוגיות אליהם יש להידרש כדי לייצר שינוי בשדה:

  1. מדיגיטציה של גופים לדיגיטציה של מערכות: לא עוד מיקוד בארגון זה או אחר אלא  בשאלה: כיצד נכון לקדם דיגיטציה של מערכת שלמה הפועלת בקשרי גומלין ותלות של מספר שחקנים?

  2. מדיגיטציה של מוצרים לדיגיטציה של מצבי חיים: מעבר מההתבוננות במוצר ציבורי מסוים להתבוננות רחבה על מצבי חיים של האזרח, ובחינת כלל המשמעויות התהליכיות הקשורות בכך. למשל - בעולם העבודה, התבוננות זו פותחת צוהר לחשיבה על מצב חיים של "מחפש עבודה". כדי לתת מענה הוליסטי למצב החיים של האזרח והצרכים המאפיינים אותו, נדרשת תפיסה ויכולת ארגונית תומכת המבוססת על כלים דיגיטליים שונים. 

  3. מעבודה משמעותית על "קירוב לבבות" לעבודה הוליסטית מבוססת מודל MAP (Mindset, Ability Pipes & Mechanisms) - אם בעבר נדרש היה לבצע מהלכים משמעותיים הנוגעים בעיקר ב- Mindset של אוכלוסיית היעד כיוון שהשדה אופיין בהתנגדות משמעותית, חשש וחשדנות מהשינוי הדיגיטלי, היום אנו חווים כי השטח "הבשיל" ומודע לצורך וההזדמנות הנובעת מיכולות הדיגיטל. כיום ארגונים המבקשים לתמוך בהון האנושי בקידום טרנספורמציה דיגיטלית נדרשים לתת מענה רחב שאינו פוסח על ה- Mindset של אוכלוסיית היעד, אך נותן מענה הולם גם ליכולות הביצוע, המיומנויות והכישורים הנדרשים. רובד נוסף שמזין את מעגל השינוי הוא ה-P המיוצג במודל ומוביל את מהלכי השינוי לעבר יצירת שגרות, תהליכי עבודה תומכים ושיטות לעבודה אפקטיבית.

  4. מדיגיטציה רחבה לעיסוק בדאטה: עולם הדאטה, הוא רכיב משמעותי במודלי עבודה המקדמים דיגיטציה של יישות. עם זאת, לרוב העיסוק בו מופיע בשלבים מאוחרים יותר בהתאם לבשלות הארגונית. כיום נראה כי גופים רבים מפתחים אסטרטגיות Data ועוסקים בשאלת התרבות הארגונית התומכת, כמו גם ביכולתו של ההון האנושי לפעול בהתאם לאסטרטגיה שנבנית.

מובילים דיגיטליים.png
bottom of page