top of page

?מה חדש

אז...למרות תנאי הפתיחה הלא פשוטים של השנה הזו – שאתגרה את צוותי התוכניות ואת המשתתפים וחברי הרשתות מכל עבר, אנחנו רוצים לספר לכם שגם השנה הצלחנו לקדם לא מעט מהלכים חדשים בשדה של עתודות לישראל – כנסו וראו מה התחדש.

המדרשה-מעודכןןן.png

תוכניות דרגי ביניים ובכירים

לוגואים2.png

תוכניות צוערים

קדם-צבאיות.png

ערוצי הזנת מצויינות ואתוס

bottom of page