top of page

רשת של רשתות

5068978.jpg
עמוד-4.png

דמיינו...


דמיינו רשות מקומית בה ראש הרשות בוגר תכנית עתודה ל"פיתוח ורישות מנהיגים בכירים" ועובד בשיתוף פעולה עם קולגות מהתוכנית במשרדים ממשלתיים. דמיינו מנכ"ל רשות שראש אגף החינוך שלו הוא בוגר תכנית "עתודה לדרגי ביניים של מערכת החינוך". דמיינו שגזבר הרשות בוגר תכנית "עתודה ניהולית לדרג הבכיר במרחב המקומי" והוא קולט לחברה הכלכלית של העירייה בוגר תכנית "צוערים לשלטון המקומי". דמיינו שמהנדס הרשות קולט לצוותו צוערת שחלמה להפוך למשרתת ציבור וקיבלה הכשרה אינטנסיבית בתכנית "צוערים לאסטרטגיה ותכנון אורבני". דמיינו את צוות העובדים ברשות, שחלק משמעותי ממנהליו עברו תוכניות עתודה, ושאליהם הצטרפו צוערים ממגוון תוכניות. דמיינו אותם עובדים בשותפות עם בוגרים נוספים של תוכניות עתודה המוצבים בצמתי השפעה מערכתיים בעולמות האקדמיה, ובמשרדי הממשלה למיניהם, ופועלים יחדיו לקידום איכות החיים של תושבי הרשות המקומית.  בואו לראות כיצד הדמיון הופך מחלום למציאות. 


בשנת 2021 בחרנו לקחת אתכם איתנו צפונה, ולהדגים  על 2 רשויות כיצד החלום שנרקם לפני 5 שנים בדו"ח עתודות לישראל, מתחיל להפוך מדמיון למציאות.

עמוד-4.png
שמונה.png

קריית שמונה

לשונית-אום-אל-פאחם.png

אום אל פחם

bottom of page