top of page

קידום גיוון

ציטוט.png

מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין 

(מתוך מגילת העצמאות)

ציטוט.png

תוכניות העתודה השונות, שחלקן מהווה שער כניסה לשירות הציבורי ולהשתלבות במגזר משרתי הציבור, יכולות להוות הזדמנות לתיקון עיוותים היסטוריים ומתן הזדמנות שווה למי שעד היום טרם השתלבו במגזר משרתי הציבור בהיקף הדומה לחלקם באוכלוסייה. 
תמונת המצב העולה מנתוני הגיוון [נתוני גיוון] בתוכניות, מצביעה על פערים במרבית התוכניות, הן בדרגי הכניסה (צוערים) והן בדרגי הביניים והבכירים, ביחס לכלל האוכלוסיות שבמיקוד: חרדים, החברה הערבית, יוצאי אתיופיה ואנשים עם מוגבלות. ביחס לנשים, המצב טוב יותר. 
כדי שתתממש ההזדמנות הטמונה בעתודות לישראל לגיוון מגזר משרתי הציבור, על תוכניות העתודה ועל אגף עתודות לישראל, לנקוט בפעולות פרו-אקטיביות, המכוונות להגיע אל האוכלוסיות הנמצאות כיום בייצוג חסר בתוכניות. זאת כדי להנגיש להן את המידע על האפשרויות השונות, ולסייע היכן שנדרש במתן כלים שיאפשרו למועמדים מביניהן לגשת למיונים ולהגיע להזדמנות שווה להתמודד על מקומם בתוכניות. כמו כן, נדרש לפעול להתאמות על פי הצורך, גם במהלך תקופת ההכשרה בתוכנית, ולאחריה בפעילות הבוגרים והרשתות. המשימה אינה פשוטה אך אפשרית. עם התאמות נכונות (לא הקלות), בכל חברה ובכל מקום יש את המצוינים והטובים ביותר, ותפקידנו למצוא אותם.
לצד הפעולות שננקטו בתוכניות השונות, מפורטות מטה עיקרי פעולות אגף עתודות לישראל בתחום בשנה זו. 

בשנת 2020 מתכוון האגף להרחיב ולהעמיק את פעולתו בנושא.

מפגשי חשיפה
במטרה להגדיל את ההיכרות עם תוכניות הצוערים בקרב אוכלוסיות יעד רלוונטיות מגוונות, מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, נערכו בכל רחבי הארץ, בתקופה הקודמת לפתיחת המיונים לתכניות:

405

חברות-ממשלתיות.jpg

בעלי תפקידים

ואנשי מקצוע

1,555

14

מפגש-מובילי-תכניות.png

מפגשי חשיפה לבעלי תפקידים ואנשי מקצוע העובדים עם מועמדים פוטנציאליים
כגון: צוותי מרכזי ריאן,עמותות השירות הלאומי, בעלי תפקידים במוסד לביטוח לאומי וכד'.

1,555

משתתפים.jpg

משתתפים

ערבי-חשיפה.jpg

19

ערבי חשיפה

מפגשי שיפה

ערוצי הזנה

תוכניות ייעודיות לאוכלוסיות בייצוג חסר (ערוצי הזנה) מאפשרות העמקה ביצירת מוטיבציה, במתן ידע וכלים ובפיתוח מיומנויות, הנדרשים כדי להתמודד ולהצליח במיונים לתוכניות העתודה.

השנה הופעלו 3 תוכניות:

הורדה.jpg

תוכנית  יסוד اساس - תכנית הכשרה למגזר משרתי הציבור. 
מיועדת לצעירות וצעירים בגילאי 22 -32 ממגוון חברתי וגאוגרפי רחב כחלק מתפיסת ההכשרה של משרתי ציבור. התכנית בנויה משני חלקים: 
1.    הכשרה קבוצתית בת שלושה חודשים, יומיים מלאים בשבוע.
      ההכשרה כוללת סיורים, סמינרים, סדנאות ושיחות בנושאי סוגיות הליבה בחברה            הישראלית עם בעלי תפקיד מרכזיים בשירות הציבורי והחברה האזרחית.
2.   ליווי אישי להשתלבות בשירות הציבורי, החברה האזרחית ובתוכניות הצוערים                לשלטון המקומי/שירות המדינה.

 התכנית בהובלת מרכז מעשה ובשותפות המשרד לשוויון חברתי, קרן רש"י, קרן גנדיר ומרכז שז"ר.

מחזור א' הסתיים בתחילת 2019 >>

26

3

משתתפים במחזור ב'
שנפתח ב-אוקטובר 2019

נכנסו לתפקידים במגזר השלישי

7

התקבלו לתכנית הצוערים

8

התמיינו לתכנית הצוערים

19

5

<<

נכנסו לתפקידים בשירות הציבורי

משתתפים/ות סיימו את ההכשרה

אלבשאיר התוכנית למצוינות והובלה במזרח ירושלים
התוכנית היא חלק מתכנית החומש לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים (החלטת ממשלה 3790).
מטרות התכנית ליצור קבוצה מגובשת של צעירים וצעירות ממזרח ירושלים,
סטודנטים מהאוניברסיטה העברית, שיהיו בעלי השפעה ויפרצו נתיב להשתלבות באקדמיה, בציבוריות ובתעשיית העלית בעיר.
מחזור א' התחיל באוקטובר 2018 ובו 15 משתתפים/ות.
מחזור ב' החל את התכנית באוקטובר 2019 ובו 24 משתתפים/ות.
בנוסף, כוללת התוכנית גם הפעלה של שתי קבוצות תלמידים  המונות יחדיו כ-200 תלמידים הנפגשים מדי יום ראשון בקמפוס האוניברסיטה לנוער בגבעת רם:
1.   תלמידי כתה י"א שזאת השנה השנייה שלהם בתכנית
2.   תלמידי כתה י' שהחלו השנה

 

אלבשיאר.jpg

תוכנית "אפיקים" לשירות הציבורי

מטרת התוכנית לחשוף צעירים/ות מהתנועה הקיבוצית לשירות הציבורי ולהגביר את המוטיבציה אצלם/ן להשתלב בעשייה הציבורית ככלל ובתוכניות הצוערים בפרט.
במהלך התכנית המשתתפים נפגשים עם ארגונים ומשרתי ציבור פורצי דרך במגוון זירות עשייה (ממשלה, שלטון מקומי, מגזר שלישי, ועוד). הנושאים שנלמדים בתכנית הם בין היתר: סוגיות ליבה בחברה הישראלית, יסודות המנהל הציבורי, ממלכתיות ושירות המדינה ומדיניות ציבורית, כלכלת ישראל, הפרטה וההקשר הקיבוצי ומפגש חשיפה לתוכניות הצוערים השונות.

תקצ.png

משתתפים/ות סיימו את ההכשרה

נכנסו לתפקידים בשירות הציבורי

התמיינו לתכנית הצוערים

התקבלו לתכנית הצוערים

בימים אלו, נפתח מחזור ב' ובו 20 משתתפים/ות

<<

17

2

5

3

22

ערוצי הזנה
מפגשי צוותים

מפגשי צוותי תוכניות עתודה בנושא גיוון

בשנה האחרונה נערכו פורמים של התייעצות על מנת להגדיל את הגיוון בפרט בתכניות הצוערים.
במפגשים אלו לקחו חלק נציגים מהתכניות, נציגי חברה אזרחית ונציגי משרדי ממשלה שונים מעולם העתודות.

מפגשים בשיתוף קרן רודרמן <<

שלושה מפגשים שהתמקדו בדרכים להגדלת כמות המשתתפים עם מוגבלות בתכניות בשיתוף ביטוח לאומי, משרד המשפטים נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה, עמותות וארגונים שעובדות עם האוכלוסיה.

חרדים <<

מפגש משותף עם המשרד לשוויון חברתי, בוגרי תכנית משפיעים, ומנהלי מרכזי הכוון תעסוקתי, במטרה לאתר דרכים להרחבת החשיפה וההשתלבות של צעירים/ות חרדים בתכניות.

>> פורום מובילי תוכניות

בחודש מאי הוקדש מפגש הפורום לקידום גיוון בתוכניות עתודה.

bottom of page