top of page

הובלת שינוי

?איך נראה היום שאחרי

בוגרי תוכניות שונות מספרים על המיזמים שהם מובילים במערכת הציבורית

hhjj.jpg

 << הרפורמה במה"ט

חברה-בדואית-מעודכן.jpg

 << פיתוח חברתי בנגב

שלטון-מקומי.jpg

 << שלטון מקומי

מהט

קרן.jpg
3.jpg

 << מיזם לגיל השלישי

 << דיגיטציה

gucs,.jpg

 << קהילה עובדת

ממשק.jpg

 << ועדת מומחים

bottom of page