top of page

?מהי תוכנית עתודה

ציטוט.png

'עתודות לישראל' הינה תוכנית אסטרטגית לאומית, השואפת לתרום לשגשוג מדינת ישראל על ידי שיפור מגזר משרתי הציבור (בישראל, באמצעות יצירת רצף של תוכניות עתודה ניהולית ומקצועית).

 

תוכניות העתודה מזהות אנשים בעלי פוטנציאל הובלה המייצגים את גווניה של החברה בישראל, מכשירות, מרשתות ומסייעות להם לפעול יחד. התוכניות מאופיינות במיון קפדני, ייצוג כלל החלקים בחברה הישראלית, הכשרה קבוצתית אינטנסיבית, רישות והנעה לפעול.  

 

קיימים 2 סוגים מרכזיים של תוכניות עתודה:

 

 

>> תוכניות צוערים - מיועדות לצעירים וצעירות מצוינים ומצוינות, המעוניינים בכניסה לשירות הציבורי, במשרות התחלתיות, וכוללות ברובן גם סבסוד של תואר אקדמי, מלגת קיום, חשיפה למערכות מקבילות בחו"ל והשמה. במסגרת התוכניות מקבלים הצוערים כלים להובלת שינוי, עוברים מסעות חקר אישיים וקבוצתיים, נחשפים למערכות הציבוריות השונות ולנדבכי החברה הישראלית. לאורך התוכנית יפתחו הצוערים זהות אישית וקבוצתית מגובשת, אשר תסייע להם בתפקידיהם בעתיד. 

>> תוכניות דרגי ביניים ובכירים מיועדות בעיקר למנהלות ומנהלים אשר עובדים במגזר משרתי הציבור ומעוניינים לרכוש כלים, ידע ורשת מקצועית, להתקדם למשרות בכירות ולהוביל שינוי. התכניות בנויות כ- (On the Job Training (OJT ונפרסות על פני כ-300 שעות לאורך שנה, ועומדות במדדי איכות ייחודיים כגון: איתור מגוון אוכלוסיות, מיון קפדני ביחס של כ 1:10 ובניית קבוצה החותרת לייצג את המגוון באוכלוסייה, הכשרה משמעותית, הערכה ומשוב, ובהמשך - תהליכי רישות. ההכשרה בתוכניות כוללת הכרות מערכתית ובין-מגזרית עם אתגרים, בעיות שורש ותובנות ממערכות מקבילות ומצליחות בחו"ל.

בין תוכניות אלו, חלק מיועדות לדרגי ביניים בלבד, חלקן לבכירים בלבד ורובן משלבות בין משתתפים בדרגי הביניים והבכירים

תוכניות המיועדות לבכירים בלבד (כדוגמת תוכנית העמיתים לסגל הבכיר במדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול), מכוונות לבסס ולפתח את יכולות המנהיגות והניהול של המנהלים הבכירים, נוכח אתגרי התפקיד המשתנים ורמת המורכבות העולה של המשימות הלאומיות. מטרתן לאפשר קפיצת מדרגה ברמת המוכנות והמסוגלות של הדרג הניהולי להתמודדות עם אתגרים קיימים ועתידיים בחברה הישראלית, ולהוביל תהליכי שינוי המבוססים על ראייה אסטרטגית ומערכתית, ועל יכולת לייצר שיתופי פעולה נרחבים

תוכנית עתודה, מתייחדת במספר מאפיינים, המבדילים בינה לבין קורסים, השתלמויות, הדרכות וכיוב'.

שרשרת הערך של תוכנית עתודה, מבטאת את ייחודה ותכליתה:

תוכניות העתודה שואפות לתת מענה "לכשל שוק" ובכך לסייע בפתרון אתגרי המערכות השונות. כשלי שוק עימן יתמודדו התכניות יהיו למשל זרם מוגבל של הון אנושי מוכשר, היעדר שפה משותפת ויחסי אמון בין שחקנים במערכת, סנכרון בין גופים ובין מערכות, צורך בגיבוש תפיסה משותפת או בתכלול. 

תכניות העתודה מיועדות להוות זרוע בקידום ה"אתגרים הלאומיים" של המערכות שאליהן הן שייכות.

אתגרי המערכת

אתגרים.png

הוועד המנהל בתכנית עתודה, הוא גוף מערכתי בין-מגזרי, המורכב מנציגי הארגונים הבולטים במערכת, המתווה את מדיניות התוכנית ומחברה לאתגרי המערכת, ומבצע בקרה על כלל מרכיביה. בראש הוועד המנהל עומד לרוב מנכ"ל המשרד המוביל. 

משילות

ממשלה.jpg
איתור-ומיון.png

​בעוד תוכנית הכשרה מכשירה לרוב את כלל בעלי התפקידים בתחום מסוים, בתוכנית עתודה ישנו דגש רב על איתור ומיון אנשים בעלי פוטנציאל הובלה שיוכלו להתמודד בעתיד על איוש משרות מפתח בשירות הציבורי בישראל ("משרות מטרה"). 

תהליכי המיון מתמקדים במאפיינים האישיים של המתמודד (ביוגרפיים והתנהגותיים), ומוכוונים גם על ידי תמהיל קבוצה נשאף, כזה המשקף את הגיוון הקיים בחברה הישראלית, ככל הניתן בהתאם להיקפן של הקבוצות השונות באוכלוסייה.

איתור ומיון

לכל תוכניות העתודה קיים מכנה משותף רחב, ולצדו נושאים ייחודיים המאפיינים כל תכנית ואת המערכת המסוימת אליה היא משתייכת. מטרת ההכשרה היא לצייד את הבוגר/ת בידע ובסט ערכים וכלים אשר יאפשרו התמודדות טובה יותר עם אתגרי המערכת, והובלת שינוי במקומות הדרושים, ולבנות קבוצה מגוונת של אנשים שביניהם ייווצרו יחסי אמון ברמות גבוהות, אשר ירחיבו עבור כל אחד מהם את רשת האנשים שעימם הם יכולים לפעול, לקידום אתגרים משולחן העבודה שלהם. 

על מנת לטפח קבוצות של אנשים מחוללי שינוי, תוכניות העתודה פועלות תוך שימת דגש הן על ציר פיתוח מקצועי אישי המאפשר התפתחות וליווי, והן על עבודה קבוצתית המאפשרת הבניית אמון ושפה משותפת. 

הפרקים המרכזיים המתקיימים בתכניות העתודה כוללים:

הכרת המערכת 'מדן ועד אילת' (סיורים, הרצאות, לימוד מורכבות החברה הישראלית, אוכלוסיות, וכו'), הכרות מערכתית ובין-מגזרית עם אתגרים ובעיות שורש של המערכת, תמונת עתיד רצויה למערכת (לרבות מגמות והשפעתן); פיתוח של מיומנויות ניהול והתמודדות עם בעיות מורכבות המחייבות שיתופי פעולה, פיתוח אישי וקבוצתי, וסיור למידה ממערכות מקבילות ומצליחות בחו"ל.

 

הכשרה.png

הכשרה

בתום פרק ההכשרה ימתין למובילי השינוי 'שולחן עבודה' עמוס לעייפה (בתוכניות הצוערים ישנו מערך לליווי הבוגרים בתהליך ההשמה). בשלב זה יצטרפו הבוגרים לרשת אשר תאפשר להם לעבוד כקבוצה ולהמשיך את הפיתוח האישי והמקצועי לטובת השפעה על המערכת והשתלבות עתידית במשרות המטרה. בניית רשת כוללת בדרך כלל פעילות שמטרתה להמשיך ולטפח רמת אמון גבוהה וזהות משותפת, מתן כלים לפיתוח מקצועי ואישי, למידה מתמדת, ויצירת כלים ותשתיות לסיוע וליווי תהליכי הובלת שינוי. חיבור בין רשתות בשדה של "עתודות לישראל" יאפשר להגביר את החיבורים בין המערכות וכן להגדיל את מעגלי ההשפעה של רשת "עתודות לישראל".

הובלת-שינוי-נוסף.png

הובלת שינוי

כדי למדוד את הצלחת התוכנית על כלל שרשרת הערך שלה ולהשתפר, דרושים תהליכי מדידה והערכה.
אלו מאפשרים למידה הדדית והשוואה בין תוכניות, פיתוח ידע בתחום, ויצירת שדה מתחדש ואפקטיבי יותר של עתודות לישראל. כדי להעריך תכנית צריך שיהיו לה מודל לוגי ותיאורית שינוי הכוללת גם מדדים. בשלב הבא התוכנית תבחר את הכלים שבהם היא תשתמש למדידה והערכה, ותקבע את התדירות ואת אופן הפעלתם. שדה המדידה וההערכה של תוכניות עתודה הוא שדה מתפתח וחדש יחסית.

 

מדידה-והערכה.png

מדידה והערכה

bottom of page