top of page

רשת של תוכניות

מפת בוגרים - רשת עתודות לישראל 

שקופית1.PNG
שקופית1.PNG

כרשת של משרדי ממשלה, ארגוני הכשרה וגופים פילנתרופיים, כולנו שואפים להגיע לאיכות הגבוהה ביותר של תוכניות עתודה. במקביל, מיצוי הפוטנציאל הקיים בקיומן של תוכניות עתודה רבות, הפועלות בתוך מערכות ולרוחב המערכות השונות (חינוך, בריאות, רווחה, שלטון מקומי ועוד) מושתת על יצירת החיבורים בין משתתפי התוכניות ובין בוגריהן. לכל אלו שורה של ערכים מוספים: למידה מתוך התנסות בשיתופי פעולה, הרחבת ההיכרות עם נקודות מבט שונות במערכת או עם מערכות אחרות, יצירת שפה משותפת, ובעיקר -  הרחבת יכולות הפעולה המשותפת בתפקיד,  יכולות שיאפשרו להתמודד עם אתגרים מורכבים, רב-מערכתיים ורב-מגזריים ולשפר את השירות לאזרחים. בדוח השנה בחרנו להפנות זרקור למפגשים וחיבורים שהתרחשו בתוכניות הצוערים.

WhatsApp Image 2020-01-07 at 22.06.47.jp

חמישה (!) מחזורי צוערים חדשים, מחזור ג' אורנים, מחזור ו' טכניון, מחזור ז' חיפה, מחזור ג' תל חי ומחזור ט' באר שבע, פתחו את שנת ההכשרה בסמינר פתיחה חגיגי שחלקו הראשון עסק בקבוצה וחלקו השני הוקדש לנושא הממלכתיות.
במסגרת הסמינר, התקיים ערב פתיחה מרגש לכלל תוכניות הצוערים בשיתוף עם אגף עתודות לישראל,  בו השתתפו חמשת המחזורים ומחזור ז' של צוערי שהם למשטרת ישראל. 
את הערב פתח מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, משה (צ'יקו) אדרי, ובהמשכו, הציגה ראשת אגף עתודות לישראל לצוערים את ה'תמונה הגדולה' של התכנית הלאומית 'עתודות לישראל' ואת התוכניות הפועלות כיום במסגרתה. בחלקו השני של הערב הצוערים ערכו היכרויות הדדיות ושחקו במשחק משותף.

מפגשים בין צוותי התוכניות יוצרים תשתית מרכזית לשיפור מתמיד באיכות התוכניות ומאפשרים למידה הדדית, איגום משאבי ידע וניסיון, שיח מקצועי של עמיתים למשימה, היכרות עם נקודות מבט שונות והזדמנות לפיתוח שפה משותפת. השנה קיימנו 6 מפגשים של פורום מובילי תוכניות. בנוסף, קיימנו 3 מפגשים נוספים לבעלי תפקידים ספציפיים בתוכניות בנושאי גיוון ורישות.

קפסולה דיגיטלית רואים גב.jpeg
פורום מובילי תכניות אוקטובר (4).jpg

הובלת שינוי

חדשנות דיגיטלית

לוח-שנה.png
לוח-שנה.png

אוקטובר

נובמבר

zuo.jpg
לוח-שנה.png

יולי

ZOOM מפגש 

סמינר שנתי 2019 (31).jpeg
לוח-שנה.png

ינואר

סמינר שנתי 

פורום-גיוון.jpg
לוח-שנה.png

מאי

גיוון בתכניות עתודה

uhex.jpg
לוח-שנה.png

יולי

WIX סדנת

טרנספורמציה דיגיטלית

4 מפגשים הוקדשו השנה לנושא הטרנספורמציה הדיגיטלית בליווי מקצועי של אלכא-ג'וינט ישראל וישראל דיגיטלית. סמינר שנתי בן 3 ימים התמקד בדיגיטציה, טרנספורמציה, חדשנות, BIG DATA - במה מדובר, למה זה חשוב לנו ואיך מיישמים בתוכניות. בהמשך – התנסות בלמידה סנכרונית ככלי לתוכניות, ויישומה על נושא צמצום פערים באמצעות דיגיטציה, ולסיום – מיקוד בהטמעת חדשנות דיגיטלית בתוכניות עתודה. בין לבין רכשנו מיומנות בשימוש ב- WIX - פלטפורמה שימושית לאתרי תכניות, מערכי הדרכה, אתרי ועדים מנהלים, ועוד.

הובלת שינוי

פתחנו את תש"פ בהיכרות עם שני מהלכים מעוררי השראה של הובלת שינוי אסטרטגי – ג'וינט ישראל וינאביע.

מפגש גיוון

יחד עם הפורום לגיוון בתעסוקה העמקנו בהטמעת גיוון בתוכניות עתודה ולמדנו גם מהניסיון בנושא במגזר העסקי.

bottom of page