top of page
קולאז-א.png

שמחים להציג לכם את הדו"ח השנתי של 'עתודות לישראל' הנותן הצצה למגוון הפעילויות והעשייה לפיתוח עתודה ניהולית ומקצועית למגזר משרתי הציבור בישראל. בשנה החולפת המשיכה התנופה בשדה זה, הודות לעבודה איכותית ומאומצת של שותפים רבים בממשלה, בשלטון המקומי, בארגוני החברה האזרחית, בקרנות הפילנתרופיות ובאקדמיה. אנו מצפים לשנה הקרובה בה נמשיך לפעול לגיוון ולחיזוק מגזר משרתי הציבור בישראל.

דבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה

אודות עתודות לישראל

רונן פרץ.jpg

בלב תפיסת התוכנית הלאומית עתודות לישראל עומדת החתירה לשיפור מגזר משרתי הציבור והמערכות הציבוריות המשרתות את אזרחי ישראל. זאת באמצעות פיתוח רשתות מגוונות ופעילוֹת של מנהיגות ומנהיגים, ערכיים ומקצועיים, הפועלים להובלת שינוי מערכתי לטובת כלל הציבור. 

קרא עוד >>

טרפז עם קווים עד הקצה.jpg
ציטוט.png

'עתודות לישראל' הינה תכנית אסטרטגית לאומית, השואפת לתרום לשגשוג מדינת ישראל על ידי שיפור מגזר משרתי הציבור בישראל, המונה יותר ממיליון עובדות ועובדים, באמצעות משרתי ציבור המייצגים את שונות ומגוון האוכלוסיות בישראל ופועלים יחדיו במקצועיות, בערכיות, בממלכתיות, במוכוונות לאזרח, לטובת הכלל ובתכנון ארוך טווח. 
קרא עוד >>

ציטוט.png

השותפים שלנו

משרד-התחבורה.jpg
תמונה7.png
משרד-הבריאוץ.jpg
משרד-החקלאות.jpg
המוסד-לביטוח-לאומי.jpg
המדרשה-הלאומית.jpg
תמונה5.png
תמונה1.png
נציבות.jpg
תמונה3.png
תמונה4.png
תמונה8.png
תמונה9.png
שותפויות.png
גוינט.jpg
תמונה6.png
עתידים.jpg
מכון-מופת.jpg
תמונה12.png
תמונה13.png
לוגו האגודה לסביבה.jpg
תמונה2.png
מעוז.jpg
תמונה14.png
תמונה17.png
תמונה18.png
משרד-הפנים.jpg
וקסנר.jpg
משרד-האוצר.jpg
קמח.jpg
תמונה11.png
תמונה15.png
תמונה16.png
תמונה19.png
תמונה10.png
bottom of page