top of page

שמחים להציג את הדו"ח השנתי של 'עתודות לישראל' לשנת 2020 - חלון לעשייה לפיתוח העתודה הניהולית והמקצועית של מגזר משרתי הציבור בישראל

סיימנו שנה אחרת: בדו"ח, המופיע בפורמט של אתר, פרסנו בפניכם בתמצית את השנה שהיתה:

משרתי ציבור ועתודות בזמן קורונה:

הזדמנות להכיר כמה מהאנשים שלקחו חלק משמעותי בניהול משבר הקורונה, ולהתעדכן על רציפות העשייה בתוכניות לצד התמודדותן עם המשבר והשלכותיו. להכרות עם משרתי הציבור >>

גיוון:  

עדכון על התקדמותנו בגיוון המשתתפים בתוכניות – יעד שממשיך להיות מרכזי בעשייתנו. לנתונים ופעולות בתחום הגיוון >>

תמונת מצב: 

עדכון על פריסת התוכניות והרשת, סטטוס ביצוע החלטת הממשלה ועבודת אגף עתודות לישראל.  לתמונת המצב  >>

בשנה הקרובה נמשיך לפעול עם שותפינו הרבים לחיזוק איכות מגזר משרתי הציבור בישראל, לחיזוק החוסן של המשרתים בו והאמון של הציבור בהם, ולחיזוק הסולידריות בין הקבוצות בחברה.

 

קריאה מהנה!

דבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה

הסיפור שלנו

91de84a6-0b5e-4c15-8032-406bfee13616.jpg

מובא לעיונכם דוח תקופתי לשנת 2020 המסכם את הפעילות שנעשתה במסגרת התוכנית הלאומית  "עתודות לישראל".

שנת 2020  הציבה בפני מגזר משרתי הציבור אתגרים מורכבים וזאת לאור התמודדות  מדינת ישראל, לצד שאר מדינות העולם, עם משבר בריאותי, כלכלי וחברתי  בעקבות מגפת הקורונה, המשפיע על כלל אזרחיה.

המשך קריאה >>

זום-עתודות1.jpg

כנראה שהגעתם לכאן כי אתם חושבים כמונו – בסוף, הכול תלוי באנשים.

ולכן אנחנו פה, עתודות לישראל. תוכנית לאומית אסטרטגית שנוצרה כדי לשפר את מגזר משרתי הציבור בישראל. יותר ממיליון נשים וגברים שעובדים במשרדים ויחידות בממשלה, ברשויות מקומיות, בבתי חולים, בעמותות ובחברות ממשלתיות.
המשך קריאה >>

השותפים שלנו

משרד-התחבורה.jpg
תמונה7.png
משרד-הבריאוץ.jpg
משרד-החקלאות.jpg
המוסד-לביטוח-לאומי.jpg
המדרשה-הלאומית.jpg
תמונה5.png
תמונה1.png
נציבות.jpg
תמונה3.png
תמונה4.png
תמונה8.png
תמונה9.png
שותפויות.png
גוינט.jpg
תמונה6.png
עתידים.jpg
מכון-מופת.jpg
תמונה12.png
תמונה13.png
לוגו האגודה לסביבה.jpg
תמונה2.png
מעוז.jpg
תמונה14.png
תמונה17.png
תמונה18.png
משרד-הפנים.jpg
וקסנר.jpg
משרד-האוצר.jpg
קמח.jpg
תמונה11.png
תמונה15.png
תמונה16.png
תמונה19.png
תמונה10.png

דו"חות קודמים

bottom of page