top of page

תוכניות עתודה

489 בכירים

1,933 דרגי ביניים ובכירים

1,111 צוערים/ות

עיגולים.png

467

22

אייקון-בוגרים.png
עיגולים.png
עיגולים.png

1,557

376

אייקון-בוגרים.png

תוכניות

2

14

תוכניות

722

389

אייקון-בוגרים.png
אייקונים.png
אייקונים.png
אייקונים.png

10

תוכניות

עמיתים

%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%

787

בוגרים

אייקונים.png

2,746

תוכניות

26

סה"כ:  3,533

תוכניות עתודות לישראל

עמיתים

שהם

משטרה | נש"מ

מחזורים א' - ח'
55 בוגרים |63 עמיתים 

משפיעים.jpg

משפיעים

נש"מ | קמ"ח | מ. הפנים
מ. העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

מחזור ב' 
42 בוגרים  

לוגו נציבות.jpg
לוגו צוערים לש. המדינה חדש.jpg

צוערים

לשירות המדינה

נציבות שירות המדינה

מחזורים א'- ח' 
189 בוגרים | 27 עמיתים

לוגו נציבות.jpg

צוערים

להנדסת תשתיות בשירות הציבורי

עתידים | נש"מ

מחזור ב'
 47 עמיתים

צוערים להנדסת
תחבורה ומים

עתידים | נש"מ

'מחזורים א' - ג

בוגרים 63

להגיע-רחוק.jpg
צוערים לשלטון מקומי
בן גוריון תואר ראשון

מ.פנים | עתידים | מפעל הפיס

 

מחזורים א'- י' 
125 בוגרים | 72 עמיתים

לחצו על החיצים לעוד תכניות
צוערים-בלתי-פורמלי.jpg

צוערים

לחינוך בלתי פורמלי

מ. החינוך | שותפויות אדמונד דה  רוטשילד 

 

 

 

מחזורים א' - ג'

17 בוגרים | 39 עמיתים

רוטשליד.png

צוערים לשלטון המקומי 

מסלול מנהל ומדיניות ציבורית

חיפה תואר שני

מ. הפנים | שותפויות אדמונד דה  רוטשילד | מפעל הפיס

מחזורים א'- ח' 
125 בוגרים | 50 עמיתים 

לחצו על החיצים לעוד תכניות
לוגו נציבות.jpg
המדרשה.jpg

המדרשה תכנית העמיתים לסגל הבכיר

נש"מ | המדרשה

 

מחזורים א' - י' 
214 בוגרים | 22 עמיתים 

לחצו על החיצים לעוד תכניות
וקסנר-לוגו.jpg

וקסנר תכנית העמיתים

וקסנר

מחזורים א' - ל"א
280 בוגרים

לחצו על החיצים לעוד תכניות

מובילים דיגיטלים

לשלטון מקומי

רשות התיקשוב | נש"מ

ישראל דיגיטלית | ג'וינט 

 

 מחזורים א'- ג'

77 בוגרים | 35 עמיתים

לחצו על החיצים לעוד תכניות

אופק

רשות המסים | אלכא

מחזור א'

31 בוגרים

אלומות.jpg

אלומות

מ. החינוך | מכון מופת

 

מחזורים א' - ב'
25 בוגרים | 24 עמיתים 

ענבר

מ.הבריאות | מעוז

מחזורים א' - ו'  

71 בוגרים | 26 עמיתים 

רואים-רחוק.jpg

רואים רחו"ק

מ. העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים | ביטוח לאומי | אלכא

 

מחזורים א' - ג'
59 בוגרים | 30 עמיתים 

ממשק.jpg

ממשק

 משרד החקלאות 
האגודה הישראלית לאקולוגיה

 

מחזורים א' -  י' 
76 בוגרים | 13 עמיתים 

מובילים-באקדמיה.png

מובילים באקדמיה

מל"ג -ות"ת | שותפויות רוטשילד קיסריה

 

מחזורים א' - ג'

62 בוגרים | 35  עמיתים 

אדוות.jpg

אדוות

מ. החינוך | מעוז

 

 

מחזורים א' - ד' 

95 בוגרים | 31 עמיתים 

מובילים-פיננסיים.jpg

מובילים פיננסים

   מ. האוצר | אלכא | רשות שוק ההון | בנק ישראל

הרשות לני"ע | רשות התחרות

 

מחזורים א' - ב' 
29 בוגרים  | 29 עמיתים

תכנית-העמיתים.jpg

תכנית העמיתים
של מעוז

מעוז | מחזורים א' - ח'

בדגש על תעסוקה | משרד העבודה,הרווחה והשירותים החברתיים

מחזורים ט' - י'
304 בוגרים  | 50 עמיתים

מקום.jpg

מקום

מ. הפנים | מעוז

 

 

 

מחזורים א'  - ד' 
164 בוגרים | 51 עמיתים 

bottom of page