top of page

עתודות לישראל בזמן קורונה

2020 תיזכר תמיד כשנה אחרת – שנה שהתחילה באופן שגרתי, ובבת אחת, הכניסה את כל העולם לאחד המשברים המורכבים שידענו אי פעם: משבר בריאותי, כלכלי, וחברתי ארוך, שמשפיע על כולנו. בישראל, לצד המגיפה, הצטרפו גם אתגרי אי היציבות הפוליטית שהתבטאו בריבוי מערכות בחירות בתקופה קצרה ולצידם גם משבר תקציבי בהיעדר תקציב מדינה.

הצורך במנהיגות ומנהיגים שיובילו את הארגונים והמערכות בכלל המגזרים וינהלו את המשבר גדול מאי פעם. תוכניות עתודות לישראל שליבת עשייתן בפיתוח מנהיגות נדרשו להתארגן אף הן מחדש ולפעול כדי לתת לעמיתים בתוכניות וחברי הרשתות את מקסימום הכלים, הידע, והתמיכה שיאפשרו להם לבצע את משימותיהם, ולמנף את החיבורים ביניהם, כדי להתקדם טוב ומהר יותר.

2020 הייתה גם שנה שהוכיחה את כוחן של הרשתות. רשתות התוכניות נתנו לחבריהן וחברותיהן הזדמנות להתמודד עם האתגרים יחד, והגבירו את חוסנם.

במקביל, התוכניות נדרשו לעבור תהליך מהיר ועמוק של שינוי בדרכי הפעולה – מעבר ללמידה מקוונת, היברידית, שינוי הפדגוגיה והמתודולוגיות ועיון מחדש בתכני התוכניות כדי להתאימם לצורכי השעה, לפניות של משתתפיהן ולזירה המקוונת. כך היה בנוגע להכשרות וגם לגבי תהליכי המיון והפעלת הרשתות.

כל התוכניות עברו בהצלחה את תהליכי השינוי, שמרו על רציפות בפעולתן והעצימו את יכולותיהן, ובה בעת ממשיכות כל הזמן ללמוד ולהשתפר בפעולה במרחב ההיברידי.

מוזמנים לקרוא מטה על מעט מההתנסויות השנה – בתוכניות עתודות לישראל וברשתות שלהן.

עתודות צפון (1).jpeg

עתודות צפון

לסיפור המלא >>

סמינר חו"ל בארץ

לסיפור המלא >>

אלומות1.png

לומדים מקרוב

לסיפור המלא >>

צפופה.jpg

רשת צפופה בפס רחב

לסיפור המלא >>

מומחים גם מרחוק
לסיפור המלא >>

ממשיכים להיפגש מרחוק_כנס אקדמיה בחירום (

ממשיכים להיפגש
לסיפור המלא >>

עתודות בזמן קורונה_רוח גבית (1).jpeg

נרתמים למאבק בקורונה

לסיפור המלא >>

pp.png

מיצוי זכויות, גם בחירום

לסיפור המלא >>

bottom of page