סטטוס יישום החלטת ממשלה
'עתודות לישראל'

החלטה מספר 1653 מיום 10.07.2016

תמונת מצב עדכנית

ניווט בטבלה:

סטטוס-18.png