top of page

אגף עתודות לישראל

אגף 'עתודות לישראל' במשרד ראש הממשלה, הינו אגף מטה נמרץ ואופטימי, שהוקם מתוקף החלטת ממשלה 1653 מיום 10.7.2016 במטרה להוביל את יישומה של התוכנית הלאומית עתודות לישראל כפי שהוגדרה בדו"ח עתודות לישראל ובהחלטת הממשלה.

האגף, הינו אגף מטה הכפוף למנכ"ל משרד ראש הממשלה, המשמש גם כיו"ר הוועד המנהל המלווה את עבודת האגף ויישום התוכנית הלאומית עתודות לישראל.

תפקידי האגף

אגף עתודות לישראל מלווה מקצועית את כלל תוכניות העתודה באופן רציף על כל שלבי שרשרת הערך של התוכניות, יוזם ושותף לתהליכי ייזום והקמה של ערוצי הזנה ותוכניות עתודה חדשות, בהתאם לצורכי המערכת, ופועל באופן שוטף ליישום המלצות דו"ח עתודות לישראל.

האגף משמש גורם ידע מקצועי רוחבי עבור גורמים בממשלה ומחוצה לה העוסקים בעולמות המנהיגות והובלת השינוי. פעולתו מתבססת על שיתופי פעולה עם מגוון רחב של ארגונים וגופים בממשלה, במרחב המקומי ובחברה האזרחית, והוא מהווה מחולל ומאיץ של שדה מתפתח ומתרחב של גופים הפועלים לפיתוח עתודות הון אנושי מוביל.

האגף חבר בוועדות ההיגוי ובוועדים המנהלים של תוכניות עתודות לישראל, שם נציגותו מאפשרת להביא את הראייה המערכתית ואת הידע הרוחבי הנצבר מהשדה כולו.

 

תוכנית העבודה של האגף לשנת 2020 כללה 5 משימות מרכזיות:

  1. פיתוח רשת עתודות לישראל

  2. הגדלת תרומת תוכניות עתודה להתמודדות עם אתגרי המערכות המשרתות את האזרח

  3. חיזוק אתוס משרת הציבור וקידום שילובן של אוכלוסיות מגוונות בתוכניות עתודה

  4. שיפור איכות תוכניות עתודה באמצעות הנחת תשתיות, למידה ופיתוח ידע משותפים

  5. פיתוח והטמעת שיטות ותשתיות להובלת שינוי

 

עם פרוץ משבר הקורונה, נערך האגף במהירות לשינוי מתכונת ומיקודי עבודתו, על מנת לתת לשותפים ברשת התוכניות מענה זמין, מקיף ורלוונטי, לסייע בשמירת רציפות פעולתן ולחזק יכולתן לתמוך בעשיית משתתפי ובוגרי התוכניות בהתמודדות עם אתגרי השעה.

פעולות האגף

תרשים-גדול.jpg

חיבורים חיבורים – המשך בניית רשת עתודות לישראל – השקעה שוטפת ביצירת חיבורים ובהעמדת תשתיות שיקדמו חיבורים בין צוותי התוכניות ובין גורמים בממשלה לתוכניות כדי להגביר את היכולת להתמודד עם האתגרים בתוכניות ובשטח, ואת היכולת של התוכניות להירתם לסייע למשתתפיהן, לבוגריהן ולמשרדי הממשלה בתפקידם. בין היתר קיים האגף מפגשים רבים לחברי הצוותים, סביב אתגרי השעה, יצר הזדמנויות להיוועצות ולשיתוף והעמיד תשתיות לשיפור התקשורת בין חברי הרשת. פעולות אלו תרמו משמעותית לחיזוק רשת עתודות לישראל והגבירו את מיצוי הפוטנציאל הטמון בה.

האצת פיתוח הידע, היכולות והלמידה ההדדית בין צוותי התוכניות באמצעות הרחבת מפגשי הצוותים ויצירת תשתיות נוחות לתקשורת ולשימור הידע הנצבר, וע"י כך גם חיזוק החוסן של צוותיהן אל מול הקשיים שנוצרו.

האצת היכולות הדיגיטליות של צוותי התוכניות, הנגשת כלים ופיתוח הידע הרלוונטי והמיומנויות להפעלת כל שלבי התוכניות מרחוק (מיונים, הכשרה ורשת).

רציפות התוכניות - הסרת חסמים ופתרון בעיות כדי לאפשר לתוכניות לפעול ברציפות במהלך השנה וכן להבטיח את רציפות פעולתן גם בשנה הבאה.

אתוס וגיוון - האגף התמיד במפגשי החשיפה שישפיעו על המשך הגיוון וההיערכות לפתיחת מחזורי 2021 של תוכניות הצוערים. מפגשי החשיפה הועברו בחלקם לזום ונוצרה הזדמנות להרחיב את פעילות החשיפה ולהגיע ליותר יישובים ובכל רחבי הארץ. בנוסף – לצד שמירה על רציפות תוכניות ערוצי ההזנה הקיימות, יחד עם שותפים רבים הצלחנו לפתוח את תוכנית ג'וסור - ערוץ הזנה לשירות הציבורי עבור צעירי וצעירות מהחברה הבדואית בנגב. כן נפתחה תוכנית 'משפיעים מבפנים' בשיתוף פעולה עם מועצת המכינות הקדם צבאיות, לחיזוק אתוס משרת הציבור בקרב חניכי ובוגרי המכינות הקדם צבאיות.

:פעולות מרכזיות של האגף כללו

ועד מנהל עתודות לישראל

בהתאם להחלטת ממשלה 1653 מיום  10.7.2016, הוקם ועד מנהל עתודות לישראל בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הוועד, מלווה את פעולת אגף עתודות לישראל ואת יישום החלטת הממשלה. 

חיים-שני.jpg

חיים שני

מנכ"ל קרן
Israel Growth Patners

3733269389.jpg

איציק דבש

איש עסקים

ויזם חברתי

שירלי-רימון-ברכה.jpg

שירלי רימון

ראש מינהל

החינוך בעיריית

תל אביב יפו

יואב-גורדוס.jpg
מרדכי-כהן.jpg
דניאל-הרשקוביץ.jpg

יוגב גרדוס

ממלא מקום הממונה על התקציבים

משרד האוצר

מרדכי כהן

מנכ"ל משרד הפנים

דניאל הרשקוביץ

נציב שירות המדינה

91de84a6-0b5e-4c15-8032-406bfee13616.jpg

 צחי ברוורמן

  מנכ"ל בפועל

משרד ראש הממשלה

bottom of page