top of page

?מהי תוכנית עתודה

ציטוט.png
פרמידה-מעודכנת.png

'עתודות לישראל' הינה תוכנית אסטרטגית לאומית, השואפת לתרום לשגשוג מדינת ישראל על ידי שיפור מגזר משרתי הציבור, באמצעות יצירת רצף של תוכניות עתודה ניהולית ומקצועית.

 

תוכניות העתודה מזהות אנשים בעלי פוטנציאל הובלה המייצגים את גווניה של החברה בישראל, מכשירות, מרשתות ומסייעות להם לפעול יחד. התוכניות מאופיינות במיון קפדני, ייצוג כלל החלקים בחברה הישראלית, הכשרה קבוצתית אינטנסיבית, רישות והנעה לפעול.

מהי תוכנית עתודה

ערוצי הזנה

תוכניות ייעודיות לאוכלוסיות בייצוג חסר (ערוצי הזנה) המאפשרות העמקה ביצירת מוטיבציה, במתן ידע וכלים ובפיתוח מיומנויות, הנדרשים כדי להתמודד ולהצליח במיונים לתוכניות העתודה ולהשתלב במגזר משרתי הציבור.

תוכניות צוערים

מיועדות לצעירים וצעירות מצוינים ומצוינות, המעוניינים בכניסה לשירות הציבורי, במשרות התחלתיות, וכוללות ברובן גם סבסוד של תואר אקדמי, מלגת קיום, חשיפה למערכות מקבילות בחו"ל והשמה במרחב המקומי ובשירות המדינה.

תוכניות לדרגי ביניים ובכירים

מיועדות בעיקר למנהלות ומנהלים אשר עובדים במגזר משרתי הציבור ומעוניינים לרכוש כלים, ידע ורשת מקצועית, להתקדם למשרות בכירות ולהוביל שינוי.

תוכניות הבכירים מכוונות לבסס ולפתח את יכולות המנהיגות והניהול של המנהלים הבכירים, נוכח אתגרי התפקיד המשתנים ורמת המורכבות העולה של המשימות הלאומיות, ולאפשר קפיצת מדרגה ברמת המוכנות והמסוגלות של הדרג הניהולי להתמודדות עם אתגרים קיימים ועתידיים בחברה הישראלית. התוכניות נפרסות לאורך שנה, לצד העבודה.

הכשרה2.png
bottom of page