top of page

קידום גיוון

מדינת ישראל תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל;  תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין.

(מתוך מגילת העצמאות)

מרכאות-לבנות.png
מרכאות-לבנות.png

תוכניות העתודה השונות, שחלקן מהווה שער כניסה לשירות הציבורי ולהשתלבות במגזר משרתי הציבור, יכולות להוות הזדמנות לתיקון עיוותים היסטוריים ומתן הזדמנות שווה למי שעד היום טרם השתלבו במגזר משרתי הציבור בהיקף הדומה לחלקם באוכלוסייה. 
תמונת המצב העולה מנתוני הגיוון בתוכניות, מצביעה כי ביחס לתוכניות הצוערים, מצב השילוב ככלל טוב מהמצב ביחס לתוכניות דרגי הביניים והבכירים, ואף ניכרת מגמת שיפור ביחס לשילוב החברה הערבית ויוצאי אתיופיה, אך עדיין קיימים פערים ביחס לכלל האוכלוסיות שבמיקוד. בתוכניות דרגי הביניים והבכירים קיימים פערים ניכרים במרבית התוכניות ביחס לאוכלוסיות שבמיקוד: חרדים, החברה הערבית, יוצאי אתיופיה ואנשים עם מוגבלות. ביחס לנשים, המצב טוב יותר.
כדי שתתממש ההזדמנות הטמונה בעתודות לישראל לגיוון מגזר משרתי הציבור, על תוכניות העתודה ועל אגף עתודות לישראל, להמשיך ולנקוט בפעולות פרו-אקטיביות, המכוונות להגיע אל האוכלוסיות הנמצאות כיום בייצוג חסר בתוכניות. זאת כדי להנגיש להן את המידע על האפשרויות השונות, ולסייע היכן שנדרש במתן כלים שיאפשרו למועמדים מביניהן לגשת למיונים ולהגיע להזדמנות שווה להתמודד על מקומם בתוכניות. כמו כן, נדרש לפעול להתאמות על פי הצורך, גם במהלך תקופת ההכשרה בתוכנית, ולאחריה בפעילות הבוגרים והרשתות. המשימה אינה פשוטה אך אפשרית. עם התאמות נכונות (לא הקלות), בכל חברה ובכל מקום יש את המצוינים והטובים ביותר, ותפקידנו למצוא אותם.
לצד הפעולות שננקטו בתוכניות השונות, בחלק זה, מפורטות הפעולות הננקטות על ידי האגף, בשיתוף פעולה עם ארגונים רבים והתוכניות לקידום הגיוון בתוכניות העתודה. כמו כן, אנו מפנים השנה זרקור לפעולתו של ארגון אחד מהשדה בתחום הגיוון ולמהלך רשתי אחד המכוון לקידום ייצוגן של נשים בשירות הציבורי. 

בשנת 2021 ימשיך אגף עתודות לישראל להרחיב ולהעמיק את פעולתו בנושא.

רקע-ירוק-חלק.jpg

מפגשי חשיפה
במטרה להגדיל את החשיפה של תוכניות הצוערים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, לרבות בקרב אוכלוסיות בייצוג חסר, נערכו ערבי חשיפה בתקופה הקודמת לפתיחת המיונים לתכניות:

תיק.png

23%

מתקבלים לתוכניות שהשתתפו בערבי החשיפה*

פגישה.png

25%

מתמיינים לתוכניות הצוערים מערבי חשיפה*

מפגשי-חשיפה-אייקון.png

35

מפגשים.png

607

משתתפים

ערבי חשיפה

*הנתונים מתייחסים לתוכניות הצוערים לשלטון המקומי - תואר ראשון ותואר שני.

מפגשי שיפה

ערוצי הזנה

תוכניות ייעודיות לאוכלוסיות בייצוג חסר (ערוצי הזנה) המאפשרות העמקה ביצירת מוטיבציה, במתן ידע וכלים ובפיתוח מיומנויות, הנדרשים כדי להתמודד ולהצליח במיונים לתוכניות העתודה ולהשתלב במגזר משרתי הציבור.

השנה הופעלו 4 תוכניות:

הורדה.jpg

תוכנית  יסוד اساس - תוכנית הכשרה למגזר משרתי הציבור.
מיועדת לצעירות וצעירים בגילאי 22 -32 ממגוון חברתי וגאוגרפי רחב כחלק מתפיסת ההכשרה של משרתי ציבור. התוכנית בנויה משני חלקים:
1.    הכשרה קבוצתית בת שלושה חודשים, יומיים מלאים בשבוע.
ההכשרה כוללת סיורים, סמינרים, סדנאות ושיחות בנושאי סוגיות הליבה בחברה            הישראלית עם בעלי תפקיד מרכזיים בשירות הציבורי והחברה האזרחית.
2.   ליווי אישי להשתלבות בשירות הציבורי, החברה האזרחית ובתוכניות הצוערים          לשלטון המקומי/שירות המדינה.

התכנית בהובלת מרכז מעשה ובשותפות המשרד לשוויון חברתי, קרן רש"י, קרן גנדיר ומרכז שז"ר.

מחזור ב' הסתיים בתחילת 2020 >>

38.5%

הצטרפו למגזר משרתי הציבור

1

התקבלו לתכנית הצוערים

1

התמיינו לתכנית הצוערים

26

5

<<

נכנסו לתפקידים בשירות הציבורי

משתתפים/ות סיימו את ההכשרה

בימים אלו, מתקיים מחזור ג' ובו 32 משתתפים/ות

4

נכנסו לתפקידים במגזר השלישי

אלבשאייר התוכנית למצוינות והובלה במזרח ירושלים
התוכנית היא חלק מתכנית החומש לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים (החלטת ממשלה 3790).
מטרות התכנית ליצור קבוצה מגובשת של צעירים וצעירות ממזרח ירושלים, סטודנטים מהאוניברסיטה העברית, שיהיו בעלי השפעה ויפרצו נתיב להשתלבות באקדמיה, בציבוריות ובתעשיית העלית בעיר.

בתוכנית, מוכשרים כיום כ-68 סטודנטים במגוון מקצועות בשלושה מחזורים באוניברסיטה העברית.

במהלך התוכנית זוכים הסטודנטים לליווי ופיתוח אישי, פיתוח מיומנויות תעסוקתיות מהותיות והיכרות עם שוק העבודה על ידי מיטב המרצים, כמו גם תוכנית התמחות מותאמת אישית. בסיום התוכנית, יכנסו הבוגרים לרשת "אלבשאייר".

בנוסף, כוללת התוכנית גם הפעלה של 17 קבוצות תלמידים מצטיינים המונות יחדיו כ-340 תלמידים בשכבות י' - יב' באוניברסיטה העברית ובמכללת עזריאלי. תלמידים אלו, לומדים קורסים מדעיים, עברית ופעילות העצמה שתוביל אותם לאקדמיה במוסדות אקדמיים ישראליים.

אלבשיאר.jpg

תוכנית "ג'וסור" - לשילוב צעירים בדואים בשירות הציבורי

ג'וסור הינה תוכנית הכשרה ממשלתית המשמשת גשר לתעסוקה בשירות הציבורי לבוגרי תואר ראשון ושני מהחברה הבדואית בנגב.  מטרת התוכנית היא שילוב צעירים מהחברה הבדואית בנגב בתפקידי מפתח בשירות הציבורי כמובילי שינוי בקהילתם. התוכנית נוצרה כמענה לחוסר הייצוג של החברה  הבדואית בנגב במשרדי הממשלה ובתכניות העתודה השונות. 

התוכנית היא עוגן ובסיס להצמחת עתודה מהחברה הבדואית בנגב שתשתלב בשירות הציבורי. התכנית פועלת במרכז סוויץ' בעידן הנגב כתוכנית אזורית הפונה לכלל בוגרי ובוגרות תואר ראשון מהיישובים הבדואיים והכפרים הלא-מוכרים.

התוכנית הינה יוזמה משותפת לאגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה, האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב במשרד הכלכלה והתעשייה, אג'יק – מכון הנגב וג'וינט ישראל - תבת. שותפות זו הינה ביטוי לחשיבות הגדולה שמדינת ישראל רואה בשילוב צעירות וצעירים מובילים מהחברה הבדואית בנגב בשירות הציבורי ובמיצוי פוטנציאל ההנהגה הטמון בקהילה זו.

אורכה של התוכנית -6 חודשים במתכונת מלאה ולאחריהם חצי שנה נוספת במתכונת חלקית. עמיתי התוכנית זכאים למלגה חודשית למשך מחצית השנה הראשונה. 

במהלך התוכנית, לומדים עמיתי התוכנית על עבודת הממשלה בישראל, החברה הישראלית, סוגיות במדיניות ציבורית, התנסות מעשית בכתיבת נייר מדיניות, מיומנויות, וכן מקיימים סיורים ותצפיות במשרדי הממשלה, וזאת תוך ליווי קבוצתי ואישי על ידי מנהל ורכזת התוכנית.

%D7%92'%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A8_edited.j

חדש!

22

מחזור א' נפתח בנובמבר 2020 ומתקיים בימים אלו

משתתפים

תוכנית "אפיקים" לשירות הציבורי

מטרת התוכנית לחשוף צעירים/ות מהתנועה הקיבוצית לשירות הציבורי ולהגביר את המוטיבציה אצלם/ן להשתלב בעשייה הציבורית ככלל ובתוכניות הצוערים בפרט.
במהלך התכנית המשתתפים נפגשים עם ארגונים ומשרתי ציבור פורצי דרך במגוון זירות עשייה (ממשלה, שלטון מקומי, מגזר שלישי, ועוד). הנושאים שנלמדים בתכנית הם בין היתר: סוגיות ליבה בחברה הישראלית, יסודות המנהל הציבורי, ממלכתיות ושירות המדינה ומדיניות ציבורית, כלכלת ישראל, הפרטה וההקשר הקיבוצי ומפגש חשיפה לתוכניות הצוערים השונות.

תקצ.png

משתתפים/ות סיימו את ההכשרה

נכנסו לתפקידים בשירות הציבורי

<<

22

32%

מחזור ב' הסתיים באמצע 2020 >>

2

2

1

4

התמיינו לתכנית הצוערים

התקבלו לתכנית הצוערים

הצטרפו למגזר משרתי הציבור

נכנסו לתפקידים במגזר השלישי

בימים אלו, מתקיים מחזור ג' ובו 16 משתתפים/ות

ערוצי הזנה
רקע-ירוק-חלק.jpg

גיוון למעשה

51-אחוז-מעודכן.jpg
תמונה-שותפויות.png

שותפים בגיוון

לסיפור המלא >>

גיוון למעשה
bottom of page