top of page
91de84a6-0b5e-4c15-8032-406bfee13616.jpg

דבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה

מובא לעיונכם דוח תקופתי לשנת 2020 המסכם את הפעילות שנעשתה במסגרת התוכנית הלאומית  "עתודות לישראל".

שנת 2020  הציבה בפני מגזר משרתי הציבור אתגרים מורכבים וזאת לאור התמודדות  מדינת ישראל, לצד שאר מדינות העולם, עם משבר בריאותי, כלכלי וחברתי  בעקבות מגפת הקורונה, המשפיע על כלל אזרחיה.

בשעת משבר זו באים לידי מבחן כלל הערכים שאליהם מכוונת התוכנית הלאומית "עתודות לישראל", המבוססת על עידוד מנהלים ומנהלות ליזום ולהוביל באחריות ובמקצועיות את הארגונים והמערכות שעליהם הם מופקדים כדי להעניק לכלל הציבור את השירות המיטבי,  מתוך ראייה של טובת הכלל וחתירה להתאמת המענים לצורכי כל פרט. חברות וחברי רשת "עתודות לישראל" הדגימו השנה מאות מעשי מנהיגות מקצועיים המגלמים את המשמעות של היותם משרתי ציבור.

בשנה זו שיתופי הפעולה הרבים, אשר נוצרו בין חברי הרשתות של תוכניות העתודה, הוכיחו שהתגייסות קבוצת אנשים לפעולה למען מטרה משותפת מאיצה את היכולת להצליח במשימות הסבוכות שאליהן נדרשה החברה בישראל.

לצד הצלחות רבות ויומיומיות, אתגרי השנה גם הפנו זרקור לצורך בטיפול גם בתחומים כגון: פיתוח מיומנויות בקרב מנהלים; עידוד ארגונים לפעול בשיתוף פעולה; הטמעת טרנספורמציה דיגיטלית בכל המערכות; ייצוג אוכלוסיות שייצוגן בדרגי הניהול חסר והורגש בעת המשבר יותר מתמיד והגדלת אמון  בין קבוצות באוכלוסייה. יותר מתמיד התחזקה חשיבות המשך ההשקעה בפיתוח עתודות ההון האנושי של המערכות המשרתות את האזרחים כדי להבטיח שאלו יוכלו לעמוד באתגרי  המחר.

ראויות לציון תוכניות העתודה שהצליחו להתאים עצמן במהירות לאתגרי השעה ובמרכזן הפעולה ההיברידית ששמרה על הרציפות בפעולתן, ביחד עם גיוס מחזורים חדשים ופתיחתם. מערך העתודות המשיך לחזק את אתוס משרת הציבור בקרב מועמדים פוטנציאליים לתוכניות העתודה (השנה בעיקר בכלים מקוונים) ולפעול להעלאת המוטיבציה להצטרף למגזר משרתי הציבור, ואנו שמחים להיווכח בכל פעם מחדש שמספר המועמדים המבקשים להצטרף ל"עתודות לישראל" גדל בהתמדה.

עשייה פורייה זו מתאפשרת הודות לעבודה מאומצת של כלל השותפים להפעלת התוכניות ובהם משרדי ממשלה, השלטון המקומי, ארגוני חברה אזרחית, גופים פילנתרופיים, מוסדות אקדמיים וגופי הכשרה, וכמובן אנשי ונשות מגזר משרתי הציבור עצמם, וזו הזדמנות נעימה להודות לכל השותפות והשותפים.

בשנה הקרובה נפעל להגברת תרומת התוכנית להתמודדות עם השלכות מגפת הקורונה תוך המשך ביסוסה והרחבתה למערכות חשובות נוספות, ונמשיך במאמץ להרחבת ייצוג כלל גווניה של החברה בישראל בקרב  המשתתפים בתוכניות העתודה.

​יישר כוח לכל העוסקים במלאכה!

 

בברכה,

צחי ברוורמן

bottom of page