top of page

כרשת של משרדי ממשלה, ארגוני הכשרה וגופים פילנתרופיים, כולנו שואפים להגיע לאיכות הגבוהה ביותר של תכניות עתודה. שיתוף הפעולה בין התכניות השונות מביא לידי ביטוי שורה של ערכים מוספים: למידה מתוך התנסות בשיתופי פעולה, הרחבת ההיכרות עם נקודות מבט שונות במערכת או עם מערכות אחרות, יצירת חוט מקשר ברמת החוויה והתוכן ובעיקר הרחבת יכולות הפעולה המשותפת בתפקיד, יכולות שיאפשרו להתמודד עם אתגרים מורכבים, רב-מערכתיים ורב-מגזריים.

  • באמצע אוקטובר פתחנו את המחזורים החדשים של תכניות הצוערים במפגש משותף - 180 צוערי השלטון המקומי, צוערים לשירות המדינה, צוערים לחינוך בלתי פורמלי ושוהם, צוערים בשירות המשטרה, ישבו יחד לערב אחד. במהלך הערב נפגשו הצוערים עם מר יואב הורביץ, מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה ועסקו בתרגילי רישות. היה מרגש!

​קצת מתוך מה שהיה לנו השנה:

  • בסוף אוקטובר נערך מפגש בין צוערי שירות המדינה לבין צוערי התכנון האורבני שמטרתו בניית תשתית לשיתופי פעולה עתידיים. במהלך המפגש תרגלו הצוערים עבודה משותפת וכן עברו סדנה שנועדה לחזק את הקשרים בין הבוגרים העתידיים.

  • במאי האחרון נפגשו צוערי תכנון אורבני, חינוך בלתי פורמלי וצוערי שוהם ליום עיון בנושא עבריינות נוער במרחב הציבורי. במסגרת היום עבדו הצוערים על תכניות רב-מערכתיות ביחס לשלוש ערים, בהשתתפות נציגי הערים שכבר הטמיעו חלק מההצעות שעלו במפגש בתכניות העבודה שלהם. במקביל, במפגש אחר, התארחו צוערי תכנית "משפיעים!" - חרדים לשירות הציבורי אצל צוערי תכנית שוהם ללמידה משותפת.

WhatsApp Image 2018-10-31 at 08.07.12.jp
  • החל משנה הבאה, בוגרי תכנית עמיתי וקסנר ילוו את עמיתי ועמיתות תכנית "משפיעים!" כמנטורים. אנו מקווים ששיתוף פעולה זה בין תכנית לדרגי ביניים לבין תכנית צוערים הוא רק יריית הפתיחה לתכניות מנטורינג דומות בין תכניות 'עתודות לישראל'.

  • מתחברים מרחוק: כל התכניות ברשת עתודות לישראל כוללות נסיעה לחו"ל שמטרתה למידה ממודלים שונים בעולם. השנה חלקן החליטו לעשות זאת יחד! ארבע תכניות הצוערים לשלטון המקומי חזרו לאחרונה מסיור לימודי משותף באירופה, שם הם התוודעו למוסדות השלטון, לפרקטיקות הובלה ולבעלי תפקידים שונים. גם התכניות הפועלות כמיזם משותף עם ארגון "מעוז" - אדוות (חינוך), ענבר (בריאות) ותכנית העמיתים (רוחבי) - נוסעות יחד לבוסטון לסמינר בין שבועיים הכולל חקר ולמידה ב-HBS (בית הספר למנהל עסקים בהארוורד). הנסיעה המשותפת מאפשרת הפרייה הדדית, בחינה של ממשקי עבודה וצירים אפשריים לפיתוח.

  • גם הצוותים עובדים יחד: בפברואר האחרון נפגשו מובילי תכניות העתודה לסמינר בן יומיים, ללמידה משותפת ולתכנון השנה הקרובה. בסמינר לקחו חלק חברי ההנהלה והצוותים הן מארגוני ההכשרה והן ממשרדי הממשלה. במסגרת המשך העבודה המשותפת התקיימו בחודשים האחרונים מספר מפגשים, מקוונים ופרונטליים, של צוותי התכניות - כל מפגש סביב נושא תוכן אחר. הלמידה מתקיימת הן באמצעות שיתוף הדדי מתוך הצוותים והן באמצעות מרצים אורחים.

רשתות
מפת-בוגרים.jpg

הרשת - מוחשית מאי פעם!

כל בוגרי התכניות על מפה אינטראקטיבית

תכניות-חדשות.jpg

המצטרפות החדשות לרשת

 תכניות שיחלו לפעול בשנה הקרובה

bottom of page