top of page
פלוס.png
עיגול.png
עיגול.png
רישוי-עסקים1.jpg

סטטוס יישום

החלטת הממשלה

לפניכם דו"ח תקופתי המופץ אחת לשנה ונותן הצצה למגוון הפעילויות לפיתוח עתודות ניהוליות למגזר משרתי הציבור בישראל – 'עתודות לישראל'.

 

כפי שתוכלו להתרשם, בשנה החולפת חלה התקדמות משמעותית הודות לעבודה איכותית ומאומצת של משרדי ממשלה, ארגוני חברה אזרחית, קרנות פילנתרופיות ועוד.

 

אנו מצפים לשנה הקרובה בה נמשיך לפעול לחיזוק מגזר משרתי הציבור בישראל.

 

קריאה מהנה!

עיגול.png
עיגול.png
פלוס.png
עיגול.png
פלוס.png
צוערים.jpg

בוגרי התכניות 

מובילים שינוי

עיגול.png
פלוס.png
bottom of page